Chi tiết tin tức - Huyện Cồn Cỏ

Đảng bộ huyện đảo Cồn Cỏ gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng an ninh.

7:24, Thứ Sáu, 10-7-2020 1162 0

Cồn Cỏ là huyện đảo thuộc vùng biển tỉnh Quảng Trị, có vị trí thuận lợi về địa - kinh tế: vừa gần đất liền vừa có thể mở hướng vươn khơi thuận lợi cho phát triển kinh tế biển đảo. Đồng thời Cồn Cỏ còn là vị trí tiền tiêu của Tổ quốc, có vai trò hết sức quan trọng trong công tác phòng thủ lãnh hải, lãnh thổ và phát triển kinh tế xã hội của hệ thống đảo và hải đảo Việt Nam.

Xác định phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh là 2 nhiệm vụ chiến lược trong quá trình xây dựng và phát triển, thời gian qua, Đảng bộ huyện đảo Cồn Cỏ đã tập trung  lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững chắc. 
Theo đó, trong phát triển kinh tế - xã hội, huyện tập trung bổ sung, hoàn chỉnh công tác quy hoạch, thống nhất theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng, an ninh, thích ứng với biển đổi khí hậu, bảo vệ tài nguyên môi trường: Đến nay, huyện đã hoàn thiện các loại quy hoạch giai đoạn 2011 - 2020, định hướng đến năm 2030 làm cơ sở để triển khai các chương trình, đề án, dự án đầu tư; 
Trên cơ sở quy hoạch, cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình, dự án, đề án mà Nghị quyết Đảng bộ huyện đã xác định, trong đó tập trung ưu tiên các nguồn lực hoàn thiện cơ sở hạ tầng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2015 - 2020 đạt 256,51 tỷ đồng được ưu tiên bố trí vào các công trình, dự án trọng điểm phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, trọng tâm là dịch vụ - du lịch kết hợp đảm bảo quốc phòng - an ninh; các công trình, dự án bổ trợ, các thiết chế văn hóa, công trình dân sinh...góp phần từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng ...làm cơ sở để tiếp tục thu hút các nguồn vốn, dự án đầu tư ra đảo trong giai đoạn tiếp theo. 

0808ba9f4a33b76dee22


Cơ cấu kinh tế huyện định hình và phát triển theo hướng du lịch, dịch vụ, thủy hải sản, trong đó lĩnh vực dịch vụ, du lịch ngày càng phát triển, hạ tầng và chất lượng phục vụ được nâng lên đáp ứng nhu cầu của du khách. Đã liên kết hình thành một số tour, tuyến đưa khách du lịch ra đảo. Từ năm 2017 đến năm 2019 thu hút trên 13.550 lượt khách (bình quân 2.300 khách/năm); tổng doanh thu từ du lịch đạt trên 14,6 tỷ đồng (trung bình trên 2,9 tỷ/năm).
Bên cạnh đó, các dự án, mô hình phát triển sản xuất, dịch vụ, du lịch...được xây dựng, triển khai áp dụng mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập cho người dân; đã hình thành nên một số sản phẩm mang đặc trưng của đảo Cồn Cỏ như: Nước mắm, cá khô, trà Giảo Cổ Lam, cùng với một số hoạt động giải trí, các điểm tham quan...từng bước tạo dựng và phát triển thương hiệu du lịch huyện đảo Cồn Cỏ
Lĩnh vực thủy sản từng bước được đầu tư phát triển: huyện đẩy mạnh kêu gọi, thu hút đầu tư cơ sở hạ tầng khu dịch vụ hậu cần nghề cá, tạo điều kiện cho các hộ gia đình đánh bắt, chế biến thủy hải sản. Tổng sản lượng thủy hải sản khai thác từ năm 2015 - 2019 đạt trên 9000 kg, trung bình 1800 kg/năm; thu về khoảng trên 720 triệu đồng(80.000đ/1kg). 
Công tác quản lý, chăm sóc, bảo vệ và làm giàu rừng Cồn Cỏ được quan tâm thực hiện; duy trì độ che phủ rừng trên 60%. Huyện đã triển khai xây dựng Đề án xác lập khu rừng cảnh quan đảo Cồn Cỏ phù hợp với điều kiện hiện có và gắn với việc phát huy lợi thế về lịch sử, tự nhiên của địa phương, làm cơ sở để hoạch định lộ trình đầu tư cho du lịch huyện đảo Cồn Cỏ trong giai đoạn tiếp theo. 
Cùng với đó, công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường được chú trọng thực hiện tốt; trong đó triển khai hiệu quả Quy chế bảo vệ tài nguyên và môi trường; ký cam kết trách nhiệm của người đứng đầu của các tổ chức, cơ quan, đơn vị, khu dân cư trong bảo vệ tài nguyên - môi trường trên địa bàn; phát động các phong trào “Nói không với túi ni lon”, “Chống rác thải nhựa”, “Bỏ rác đúng nơi quy định”, “sử dụng vật liệu thân thiện môi trường” mang lại hiệu quả thiết thực. Huyện đã tổ chức ra quân vệ sinh môi trường trên 25 đợt với 2.630 lượt người tham gia; thu gom 95% rác thải trên địa bàn, 85 - 90 % rác thải biển....từng bước thực hiện mục tiêu xây dựng Huyện đảo Cồn Cỏ thành đảo du lịch, an toàn, thân thiện. Đồng thời chủ động triển khai các giải pháp phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, PCCC...đã giảm thiểu tối đa thiệt hại về cơ sở vật chất, không có thiệt hại về người do thiên tai gây ra. 
Lĩnh vực văn hóa, xã hội đạt được những kết quả tích cực tạo động lực đẩy mạnh phát triển kinh tế. Trong đó, giáo dục mầm non ngày càng nâng cao chất lượng về dạy và học; cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư. Công tác chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân được quan tâm; làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm trên đảo; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 100%; công tác chăm sóc và giáo dục trẻ em thường xuyên được quan tâm, không có trẻ em bị suy dinh dưỡng.
Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao diễn ra sôi nỗi thu hút đông đảo cán bộ chiến sĩ và nhân dân tham gia. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc. Hàng năm huyện đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà các gia đình chính sách, hỗ trợ sinh kế lập nghiệp cho các hộ dân. Thực hiện di dân ra đảo đạt 100% kế hoạch UBND tỉnh phê duyệt góp phần tăng cường lực lượng lao động cho đảo; Đến nay, huyện đảo có 19 hộ dân với 76 nhân khẩu; đời sống của các hộ dân ngày càng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 11,11%; thu nhập bình quân của người dân hàng năm tăng từ 6-20%.

6ca3673597996ac73388


Gắn chặt với phát triển kinh tế xã hội, Đảng bộ huyện đảo Cồn Cỏ luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của hội nghị Trung ương 8, khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” và các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. 
Cùng với đó, Huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Quan tâm, xây dựng lực lượng vũ trang huyện ngày càng chính quy, tinh nhuệ sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ; triển khai đồng bộ các biện pháp sẵn sàng chiến đấu; tổ chức diễn tập các cấp, các lực lượng đạt chất lượng cao, đặc biệt là diễn tập khu vực phòng thủ huyện, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc. Nâng cao chất lượng lực lượng tự vệ, dự bị động viên, hội đồng giáo dục quốc phòng; tổ chức đăng ký, phúc tra quân nhân dư bị; kịp thời kiện toàn hội đồng cung cấp khu vực phòng thủ, ban phòng không nhân dân...đầu tư xây dựng các công trình quân sự, quản lý chặt chẽ đất quốc phòng và trang bị, phương tiện kỹ thuật phục vụ hiệu quả cho nhiệm vụ huấn luyện, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Công tác phối hợp, hiệp đồng giữ gìn an ninh trật tự, biển đảo quốc gia giữa các lực lượng quân sự, công an, biên phòng, hải quân... ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, luôn làm chủ tình hình trên đảo, trên không, trên biển; kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và cấp trên xử lý chính xác mọi tình huống phát sinh, đảm bảo theo đúng quy định pháp luật, Luật biển Việt Nam và Công ước của Liên hiệp Quốc về Luật biển 1982, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển đảo quốc gia. Đồng thời, sẵn sằng tham gia cứu hộ, cứu nạn, kịp thời cùng với nhân dân ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Từ năm 2015 - 2019: Các lực lượng đã phối hợp tổ chức cứu hộ, cứu nạn trên biển 19 vụ/ 117 người, thuyền viên. Triển khai lực lượng giúp dân, các cơ quan, đơn vị phòng chống thiên tai trên 400 lượt cán bộ, chiến sĩ.
Bên cạnh đó, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân tiếp tục được đổi mới và phát triển toàn diện cả về nội dung và hình thức. Ý thức tham gia phòng, chống, tố giác tội phạm của cán bộ, quân và dân trên đảo ngày càng được nâng cao. Nhờ vậy thời gian qua trên địa bàn huyện không có “điểm nóng”, không có vụ việc khiếu kiện, tố cáo; khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường; nhân dân tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng, yên tâm bám biển, bám đảo, xây dựng và bảo vệ quê hương.

4eca795d89f174af2de0


Thời gian tới, để tiếp tục thực hiện hiệu quả hai nhiệm vụ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, Đảng bộ huyện đảo Cồn Cỏ xác định: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát huy tiềm năng, lợi thế; huy động hiệu quả mọi nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, trọng tâm là du lịch, dịch vụ; Đồng thời, tăng cường củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và vùng biển đảo Cồn Cỏ, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, quyết tâm xây dựng huyện đảo Cồn Cỏgiàu về kinh tế, đẹp về văn hóa, vững mạnh về quốc phòng an ninh./.

Tác giả bài viết: Thùy Trang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập1
  • Hôm nay477
  • Tổng lượt truy cập3.819.330