Chi tiết tin tức - Huyện Cồn Cỏ

Kết quả bước đầu qua 03 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/HU về tiếp tục tâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở trên đảo

10:14, Thứ Hai, 6-7-2020 73 0

Có thể nói, sinh hoạt chi bộ là một trong những nội dung cơ bản của công tác xây dựng đảng; Đảng chỉ mạnh khi có các chi bộ mạnh, do đó việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một yêu cầu cấp thiết, nhằm xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Trên cơ sở Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW và các văn bản hướng dẫn của cấp trên, nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ trên địa bàn huyện, Ban thường vụ Huyện ủy đã ban hành Chỉ thị số 03-CT/HU về việc “Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, coi đây là khâu đột phá trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020. Chỉ thị tập trung vào 7 nhiệm vụ, trong đó nhấn mạnh các tổ chức Đảng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác phát triển đảng viên; thường xuyên sơ, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện để bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện được phân công phụ trách các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc có trách nhiệm thường xuyên theo dõi việc thực hiện chấp hành nguyên tắc, chế độ sinh hoạt chi bộ, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm... 
Thời gian qua, nhìn chung sinh hoạt chi bộ đã được thực hiện tương đối bài bản, nghiêm túc, theo định kỳ hàng tháng. Về nội dung, các chi bộ đã cơ bản thực hiện đúng theo Hướng dẫn số 09 trước đây và bây giờ là Hướng dẫn 12 của Ban Tổ chức Trung ương. Về hình thức, đều có phân công thư ký ghi chép và sử dụng hình thức lấy biểu quyết để ban hành nghị quyết. Công tác chuẩn bị, điều hành sinh hoạt chi bộ của cấp ủy, trực tiếp là đồng chí bí thư chi bộ cũng được nâng cao. Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt chi bộ tương đối tốt. Đảng viên có trách nhiệm hơn trong tham gia phát biểu ý kiến, tham luận, thảo luận tìm giải pháp khắc phục hạn chế, tồn tại. Tinh thần tự phê bình và phê bình nhằm nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được nâng lên. Với sự đổi mới trong nội dung, hình thức sinh hoạt, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng đảng viên trong Đảng bộ ngày càng được nâng cao. 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, chất lượng sinh hoạt ở một số chi bộ vẫn còn những tồn tại cần khắc phục: nội dung một số cuộc sinh hoạt còn đơn điệu, đảng viên ít bàn bạc, thảo luận, tìm giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ quan, đơn vị và của huyện; tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình chưa cao; việc tổ chức các cuộc sinh hoạt chuyên đề chưa đảm bảo về số lượng, nội dung chưa phong phú.

img 20180709 140438 (1)


 Để tiếp tục nâng cao chất lượng, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của chi bộ, khắc phục tính hình thức, đơn điệu trong sinh hoạt các chi bộ cần xác định tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt là yêu cầu thường xuyên của công tác xây dựng Đảng, đồng thời cũng là một trong những biện pháp thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú trọng đổi mới công tác quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước theo hướng thiết thực, phù hợp; coi trọng việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, sát với yêu cầu, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị mình. Làm tốt công tác nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; coi trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, giữ nghiêm kỷ luật, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng; Duy trì và thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ định kỳ. Chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề ít nhất 6 tháng một lần. Nội cung các buổi sinh hoạt chuyên đề tập trung vào các nhóm vấn đề: học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các giải pháp nâng cao năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên; triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan trực tiếp đến sự lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng; các giải pháp phòng, chống, khắc phục, sửa chữa các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong chi bộ.
Với những kết quả đạt được, trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, tin tưởng rằng các chi bộ thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 03-CT/HU của huyện ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần cùng đảng bộ, quân và dân trên đảo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trên lĩnh vực xây dựng Đảng của huyện nhà trong thời gian tới.

Tác giả bài viết: Lê Tài

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập2
  • Hôm nay611
  • Tổng lượt truy cập1.975.324