Chi tiết tin tức - Huyện Cồn Cỏ

Công tác xây dựng Đảng huyện đảo Cồn Cỏ - tạo bước chuyễn biến mới trong năm mới 2022

8:22, Thứ Năm, 27-1-2022 802 0

Đảo Cồn Cỏ thân yêu của chúng ta được biết đến như một vọng gác tiền tiêu của Tổ quốc; suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ, quân và dân Cồn Cỏ đã ngoan cường vượt qua mưa bom bão đạn của quân thù. Với gần 1500 ngày đêm kiên cường bám trụ, với 1000 trận đánh lớn nhỏ lực lượng vũ trang Cồn Cỏ đã anh dũng đánh trả sự xâm lược điên cuồng bằng máy bay, tàu chiến của kẻ thù, lập nên những chiến công hiển hách. Sau hòa bình, Cồn Cỏ vừa nhận nhiệm vụ là con mắt thần biển đông vừa là vọng gác tiền tiêu bảo vệ người dân ra khơi đánh bắt thủy hải sản.

Từ tháng 10 năm 2004, huyện đảo Cồn Cỏ chính thức được thành lập; cũng từ đây hệ thống chính trị được kiện toàn, đảng bộ huyện được thành lập với đảng viên gồm các đồng chí được điều động, bổ sung vào việc xây dựng bộ máy tại huyện đảo, với 7 đảng viên và 02 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Qua 18 năm thành lập, đến nay đảng bộ có 08 tổ chức đảng trực thuộc với hơn 130 đảng viên. 
Từ ngày thành lập đến nay, công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ, quyết liệt, khẳng định rõ vai trò lãnh đạo của Đảng trong mọi hoạt động của đời sống xã hội. Đã quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện, sơ kết, tổng kết các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; đã ban hành Nghị quyết chuyên đề, chương trình hành động để cụ thể hóa các nhiệm vụ và giải pháp phù hợp với tình hình thực tế và nhiệm vụ chính trị của địa phương. 
Công tác tổ chức bộ máy, cán bộ tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực; cùng với việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ các phòng, ban chuyên môn, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã chỉ đạo rà soát, sắp xếp, bố trí lại đội ngũ cán bộ sau đại hội; quan tâm đến công tác nhân sự phục vụ bầu cử Hội đồng nhân dân huyện. Tổ chức bộ máy cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng được sắp xếp theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động; kịp thời ban hành các quy chế, quy định, đề án về công tác tổ chức bộ máy, cán bộ phù hợp với điều kiện huyện đảo. Công tác đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ; công tác rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch; đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ được tiến hành thường xuyên, bảo đảm đúng quy trình, quy định. 
Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng và phát triển Đảng viên được tăng cường; các tổ chức cơ sở Đảng được kiện toàn phù hợp yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. Công tác triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của cấp uỷ cấp trên, việc tổ chức sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tinh thần tự phê bình và phê bình, đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt cấp chi bộ, công tác phát triển đảng viên mới được chú trọng… 
Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được thực hiện nghiêm túc. Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn, khắc phục những khuyết điểm, hạn chế của tổ chức Đảng và đảng viên. Việc thi hành kỷ luật đảng viên đúng thẩm quyền, đảm bảo quy định của Đảng. Từ khi thành lập đến nay, huyện không có đơn thư khiếu kiện, khiếu nại, tố cáo.
Công tác dân vận được đổi mới theo hướng sát dân, sát cơ sở. Chú trọng xây dựng mô hình “Dân vận khéo”.  
Chúng ta đang bước vào năm 2022, năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của dân tộc: kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đảng, năm có tính chất bản lề trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, những kết quả đạt được sau 18 năm thành lập là hành trang quan trọng để huyện nhà bước vào chặng đường mới trước những vận hội và thời cơ cùng những thử thách, khó khăn. Để góp phần xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh, Đảng bộ huyện xác định một số nhiệm vụ giải pháp đó là:
Thứ nhất, lãnh đạo việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, sơ, tổng kết các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, cụ thể hóa thành các chương trình hành động, kế hoạch của cấp ủy sát với tình hình thực tế của mỗi cơ quan, đơn vị, đưa Nghị quyết của Đảng thực sự đi vào cuộc sống. Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, trong đó chú trọng tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của quê hương, đất nước, tình hình biển Đông và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh hải Quốc gia.
Thứ hai, Nâng cao chất lượng cán bộ, quan tâm đến việc đào tạo nguồn nhân lực đi đôi với thực hiện chính sách cán bộ; thực hiện việc sắp xếp, bố trí, bổ nhiệm, luân chuyễn cán bộ; tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung chức năng nhiệm vụ các phòng ban huyện để phù hợp với tổ chức bộ máy huyện đảo; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, gắn chặt chẽ quy hoạch với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đề bạt, bổ nhiệm, phát triển đảng viên mới.
Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".
Thứ ba, Tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ, kịp thời cho đảng viên trong Đảng bộ về Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng. Tăng cường kiểm tra, giám sát nhất là các lĩnh vực như: quản lý các dự án phát triển kinh tế - xã hội, quản lý tài chính, phòng, chống tham nhũng, công tác cán bộ, việc thực hiện vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; Gắn kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII với kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. 
Thứ tư, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tăng cường quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân. Đẩy mạnh công tác giáo dục, nâng cao hơn nữa nhận thức cho cán bộ, đảng viên, quân và dân về các quan điểm, đường lối của Đảng về công tác dân vận trong tình hình mới. Chú trọng xây dựng mô hình “Dân vận khéo”, đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. 
Mùa xuân thứ 18 lại về với Cồn Cỏ anh hùng, kể từ ngày trở thành một thực thể hành chính cấp huyện; cứ mỗi mùa xuân mới là có thêm những phát triển, đổi thay từ hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên đảo đang tràn đầy khí thế nỗ lực hoàn thành các mục tiêu đã đề ra trong năm 2022 nói riêng và giai đoạn 2020 - 2025 nói chung, xây dựng huyện đảo ngày càng giàu đẹp.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập1
  • Hôm nay369
  • Tổng lượt truy cập3.903.266