Chi tiết tin tức - Huyện Cồn Cỏ

Huyện đảo Cồn Cỏ chú trọng thực hiện công tác cải cách hành chính

14:24, Thứ Năm, 28-10-2021 663 0

Với mục tiêu xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ tốt nhân dân gắn với đặc thù của huyện, trong thời gian qua, huyện đảo Cồn Cỏ đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp trong cải cách hành chính, trọng tâm là hoàn thiện thể chế, đơn giản các thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Bám sát Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 15/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2016 – 2020” và các văn bản chỉ đạo của các cấp về cải cách hành chính; hàng năm, UBND huyện đảo Cồn Cỏ đã chủ động xây dựng, ban hành kế hoạch, các văn bản chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các phòng, ban, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính một cách kịp thời. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, tinh thần trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các phòng, ban chuyên môn. Công tác kiểm tra, giám sát cải cách hành chính được tăng cường, tiến hành thường xuyên, đột xuất đối với cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ. Kịp thời xử lý, chấn chỉnh và khắc phục các vấn đề phát hiện qua kiểm tra đúng theo quy định. Cùng với đó, huyện đã ưu tiên nguồn lực phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, đẩy mạnh các ứng dụng vào thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện. 100% phòng, ban, cơ quan đơn vị hành chính được trang cấp đường truyền Internet với tốc độ cao, mạng nội bộ và mạng diện rộng. Trên 95% cán bộ công chức, viên chức trong toàn huyện được trang bị máy tính có kết nối mạng internet, phục vụ hiệu quả công tác chuyên môn. Bên cạnh đó, việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản về các chủ trương, chính sách đẩy mạnh phát triển KT – XH, QPAN… trên địa bàn thực hiện đúng theo quy trình, thẩm quyền, nội dung sát với tình hình và điều kiện đặc thù của huyện, tính khả thi cao; Không ngừng đổi mới khâu lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị liên quan, góp phần tích cực nâng cao chất lượng, hiệu quả các văn bản của huyện trước khi ban hành, tổ chức triển khai thực hiện. Về cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Đến thời điểm này, do đặc thù về cơ cấu tổ chức bộ máy, huyện đảo chưa thành lập bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Trên cơ sở Quyết định của UBND tỉnh, UBND huyện đã quán triệt và chỉ đạo cơ quan chuyên môn nghiên cứu, tham gia tổ chức triển khai ứng dụng vào thực tiễn trong quá trình hoạt động. Huyện đã tiếp tục rà soát, lập danh mục TTHC; triển khai kế hoạch chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng từ phiên bản TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015. Cùng với việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, huyện đã xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viêc chức. Hằng năm, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được đăng ký tham gia đầy đủ các khóa đào tạo công nghệ thông tin, chính quyền điện tử; bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên, chuyên viên chính và trình độ tin học theo quy định. Kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường, chất lượng công vụ được nâng lên. Tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ cán công chức thể hiện được tính chuyên nghiệp, trách nhiệm cao. Cùng với đó, để hiện đại hóa nền hành chính, huyện đã tập trung chỉ đạo các phòng, ban có liên quan trực tiếp triển khai thực hiện có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm nghiệp vụ vào quá trình phân công nhiệm vụ, thực hiện chuyên môn góp phần rút ngắn thời gian, nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công việc. Đề xuất thực hiện nâng cấp đường truyền và hệ thống mạng internet; duy trì xử lý chuyển văn bản đi; tiếp nhận văn bản đến qua phần mềm quản lý văn bản hồ sơ công việc áp dụng cho công tác văn thư. Vận hành tốt việc xử lý văn bản qua phần mềm giải quyết hồ sơ công việc đảm bảo tiết kiệm thời gian, giấy tờ rườm rà. Từng bước nâng cao chất lượng hoạt động Trang thông tin điện tử của huyện, nhằm tuyên truyền về các chủ trương, đường lối Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, về cải cách hành chính; kêu gọi đầu tư, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, mảnh đất, con người đảo Cồn Cỏ cho bạn bè và ngoài tỉnh được biết… Hàng năm, UBND huyện đã quan tâm đầu tư kinh phí kịp thời để xây dựng, nâng cấp, bảo trì hệ thống Trang thông tin điện tử của huyện; công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin từng bước được chú trọng. Với việc triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp trong cải cách hành chính đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác điều hành, quản lý Nhà nước của huyện, từng bước xây dưng nền hành chính hiện đại; góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập2
  • Hôm nay188
  • Tổng lượt truy cập3.839.621