Chi tiết tin tức - Huyện Cồn Cỏ

Huyện ủy đảo Cồn Cỏ triển khai học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

10:40, Thứ Ba, 17-8-2021 525 0

Ngày 13 tháng 8 năm 2021, Huyện ủy đảo Cồn Cỏ đã ban hành Kế hoạch số 13-KH/HU về học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Nhằm tạo sự thống nhất trong tổ chức, học tập, tuyên truyền Chuyên đề toàn khóa, làm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân nhận thức sâu sắc nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; đồng thời hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ trong học tập, làm theo và nêu gương về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển cơ quan, đơn vị mình trong sạch, vững mạnh toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Với mục đích đó, nội dung học tập tập trung vào: những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Ý nghĩa lý luận, thực tiễn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Một số giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu về việc học tập và làm theo Bác.
Kế hoạch nêu rõ hình thức tổ chức học tập và thời gian thực hiện, trong đó việc tổ chức học tập và quán triệt Chuyên đề toàn khóa đối với cán bộ, đảng viên hoàn thành trong quý III năm 2021; đối với việc tuyên truyền rộng rãi trong đoàn viên, hội viên và nhân dân về nội dung cốt lõi của Chuyên đề toàn khóa hoàn thành trong tháng 10 năm 2021. Chú trọng đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, như: tăng cường sử dụng các phương thức truyền thông mới trên nền tảng internet, mạng xã hội; thông qua tọa đàm, giao lưu, văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền miệng, báo cáo viên, các buổi sinh hoạt chính trị, nghe nói chuyện thời sự,…
Để tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch, Ban Thường vụ huyện ủy đã yêu cầu cấp uỷ các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội; mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên đưa nội dung thực hiện Chuyên đề toàn khóa vào kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa và từng năm. Kết quả thực hiện Chuyên đề toàn khóa là một nội dung trong báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt Chuyên đề các chi bộ liên hệ, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ và đảng viên trong chi bộ. Hằng năm, mỗi chi bộ và từng đảng viên lựa chọn một số nội dung của Chuyên đề toàn khóa để đăng ký và triển khai thực hiện hiệu quả; Đồng thời làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chuyên đề gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, mỗi cơ quan, đơn vị.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập5
  • Hôm nay464
  • Tổng lượt truy cập3.782.172