Chi tiết tin tức - Huyện Cồn Cỏ

Ban Thường vụ Huyện ủy đảo Cồn Cỏ triển khai chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện trách nhiệm nêu gương, đổi mới sáng tạo; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no,

7:26, Thứ Bảy, 2-4-2022 710 0

Thực hiện Hướng dẫn số 54-HD/BTGTU, ngày 23/3/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trên cơ sở tình hình điều kiện đặc thù của huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy đảo Cồn Cỏ đã xây dựng kế hoạch học tập và triển khai chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện trách nhiệm nêu gương, đổi mới sáng tạo; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa Quảng Trị phát triển nhanh và bền vững”, trong toàn Đảng bộ.

Kế hoạch đã xác định 03 nội dung học tập và liên hệ:
Một là: Quán triệt các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện trách nhiệm nêu gương, đổi mới sáng tạo; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa Quảng Trị phát triển nhanh và bền vững. 
Hai là: Cấp ủy, chính quyền các cấp lựa chọn vấn đề tồn tại hạn chế có liên quan đến nội dung của chuyên đề tập trung giải quyết dứt điểm, gắn với kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII; các Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; Kết luận số 21-KL/TW của Hội nghị TW4 khóa XIII về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa””.
Các chi bộ thảo luận xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện trách nhiệm nêu gương; đổi mới sáng tạo; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa tỉnh Quảng Trị phát triển chú ý tính liên tục, kế thừa các giải pháp đã xây dựng và thực hiện từ trước tới nay. 
Ba là: Đưa nội dung chuyên đề năm 2022 của Đảng bộ tỉnh trở thành nội dung sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt định kỳ của chi bộ.
Trong sinh hoạt chi bộ làm rõ các nội dung chuyên đề năm 2022 của Đảng bộ tỉnh; liên hệ với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tổ chức đảng và đảng viên. Chú trọng nêu cao vai trò gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong triển khai thực hiện nội dung Chuyên đề. 
Mỗi tổ chức đảng, đảng viên lựa chọn một số nội dung của chuyên đề để tổ chức triển khai gắn với nhiệm vụ chính trị được giao và đăng ký cam kết thực hiện, kết quả thực hiện làm cơ sở đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên cuối năm.
Nhằm thực hiện có hiệu quả chuyên đề năm 2022 trên đảo, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu Cấp ủy các TCCS Đảng, Mặt trận và các đoàn thể tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và việc học tập và làm theo Bác trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trong huyện.
Giới thiệu những giá trị cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách của chủ tịch Hồ Chí Minh; Chuyên đề năm 2022; những mô hình hay, cách làm hiệu quả, các gương tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, đặc biệt là sự gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc… Gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử của quê hương, đất nước trong năm 2022.
Phát huy hình thức tuyên truyền miệng; tăng cường sử dụng các phương thức truyền thông trên mạng xã hội, hệ thống cổ động trực quan; thông qua tọa đàm, các buổi sinh hoạt chính trị, nói chuyện thời sự...
Đài truyền thanh huyện, Trang TTĐT huyện duy trì các chuyên trang, chuyên mục về học tập và làm theo Bác, nâng cao chất lượng tin, bài, ảnh; tăng cường các bài phê bình, đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động. 

Tác giả bài viết: Lê Tài

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập1
  • Hôm nay672
  • Tổng lượt truy cập3.820.740