Chi tiết tin tức - Huyện Cồn Cỏ

Vai trò của công tác dân vận – mặt trận trong việc thực hiện cơ cấu kinh tế dịch vụ, du lịch đảo Cồn Cỏ

16:24, Thứ Năm, 29-9-2022 1002 0

Công tác Dân vận – Mặt trận từ ngày thành lập huyện đảo Cồn Cỏ đến nay đã đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện khá rõ nét, trong đó có việc phát triển dịch vụ, du lịch, góp phần nâng cao đời sống của quân và dân trên đảo.

Trong chặng đường 18 năm kể từ ngày thành lập, Huyện ủy đảo Cồn Cỏ đã ban hành nhiều chủ trương, giải pháp nhằm tăng cường công tác vận động quần chúng, củng cố, kiện toàn bộ máy cán bộ làm công tác dân vận, mặt trận và các đoàn thể. Cán bộ làm công tác dân vận của cấp ủy các TCCS Đảng đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất giúp cho cấp ủy Đảng về công tác tuyên truyền vận động nhân dân; hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, nắm tình hình và phản ánh kịp thời những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của quần chúng nhân dân đặt ra, nhất là về lao động và đời sống, về thực hiện các chính sách an sinh xã hội…
Mặt trận và các đoàn thể trong huyện đã có nhiều kế hoạch về củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động, nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể từng bước đổi mới theo hướng vừa bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện, vừa quan tâm thực hiện nguyện vọng chính đáng và lợi ích thiết thân của đoàn viên, hội viên và nhân dân. 
Đã có sự chủ động phối hợp với các phòng ban thực hiện các chương trình, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện, như đào tạo nghề, giải quyết việc làm, chăm sóc sức khỏe, phòng chống tệ nạn xã hội… ngoài ra còn triển khai nhiều hoạt động trọng tâm, trọng điểm, nhất là phong trào xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, cuộc vận động Quỹ vì người nghèo, thực hiện chính sách an sinh xã hội… đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội huyện nhà trong 18 năm qua.
Bên cạnh đó, với cơ cấu kinh tế đã được xác định từ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ nhất đến Đại hội lần thứ IV là phát triển dịch vụ, du lịch, thủy sản, lâm, nông nghiệp, công tác dân vận đã tích cực tham mưu cho Cấp ủy các chủ trương chính sách liên quan đến việc phát triển du lịch, dịch vụ, tích cực vận động người dân đẩy mạnh các hình thức kinh doanh dịch vụ, phát triển du lịch.
Với nhiệm vụ chính trị từng bước xây dựng Cồn Cỏ thành một điểm du lịch - dịch vụ chất lượng cao, cán bộ làm công tác dân vận trên đảo đã xác định vai trò vị trí chủ đạo của du lịch trong cơ cấu kinh tế của huyện đảo Cồn Cỏ và coi đây là điều kiện để giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho nhân dân, tạo điều kiện để thực hiện công tác di dân ra đảo được ổn định lâu dài, qua đó đã tích cực tuyên truyền, vận động, làm cầu nối giữa Đảng với quân và dân trong thực hiện các chủ trương, Nghị quyết, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện.
Từ ngày thành lập đến nay, hàng năm Cồn Cỏ có hàng nghìn lượt khách đến đảo, mỗi du khách khi đến đảo đều để lại những ấn tượng tốt đẹp về cảnh quan thiên nhiên, môi trường, các sản vật và tình cảm của người dân đảo. Các sản phẩm du lịch của Cồn Cỏ đã được hình thành, bên cạnh việc tham quan các thắng cảnh, phòng truyền thống, các điểm lịch sử, các hộ gia đình khu dân cư đã đầu tư sản xuất các sản phẩm phục vụ khách du lịch như Giảo Cổ lam, nước mắm, mực, cá khô Cồn Cỏ…
Từ những chủ trương chính sách hợp lòng dân, vì sự phát triển chung của huyện đã tạo được lòng tin và sự gắn bó giữa Dân với Đảng, nâng cao vị trí, vai trò của công tác dân vận lên một tầm cao mới, góp phần quan trọng trong việc thực hiện hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Đảng bộ huyện
Phát huy những thành quả đã đạt được về công tác Dân vận – Mặt trận cả chặng đường 18 năm qua. Thiết nghĩ, trong thời gian tới, để đẩy mạnh việc phát triển du lịch, dịch vụ ở trên đảo, công tác dân vận trong hệ thống chính trị cần phải thực hiện một số vấn đề sau sau:
Thứ nhất, Ban xây dựng Đảng, Mặt trận và đoàn thể trong huyện cần làm tốt vai trò tham mưu cho các cấp ủy đảng về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về công tác dân vận, MTTQ và đoàn thể. Tích cực tham mưu các giải pháp cụ thể, lộ trình nhằm thực hiện có hiệu quả cơ cấu kinh tế đã được định hình; tăng cường công tác dân vận chính quyền, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, bảo đảm sự phù hợp với điều kiện thực tế tại đảo và gắn với lợi ích của mỗi người dân.
Thứ hai, Tham mưu cho cấp ủy tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; đồng thời tích cực tham mưu, đề xuất xây dựng và triển khai thực hiện các Đề án đầu tư phát triển du lịch huyện đảo; Đẩy mạnh hoạt động thông tin tuyên truyền, tạo đột phá trong nâng cao nhận thức quân và dân trên đảo về phát triển du lịch, dịch vụ, về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên để phục vụ du lịch; vận động nhân dân tự giác và tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường sinh thái, thực hiện nếp sống văn minh, có thái độ cởi mở, chân thành đối với khách du lịch.
Thứ ba, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua “Dân vận khéo”; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân ra sức thi đua sản xuất; mở rộng các mô hình sản xuất kinh doanh dịch vụ như lặn biển, câu cá, nuôi trồng thủy hải sản, phát triển các dịch vụ, các ngành nghề bổ trợ cho du lịch như: ăn uống, hàng lưu niệm, trà Giảo cổ lam… với các sản phẩm được cung cấp trực tiếp từ người dân trên đảo.
Mặt trận và các đoàn thể trong huyện phải thường xuyên đổi mới mạnh mẽ hơn về nội dung, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động quần chúng nhân dân.
Những kết quả đạt được trong công tác dân vận, Mặt trận của Cồn Cỏ trong thời gian qua mặt dù còn khiêm tốn nhưng đặt trong ngữ cảnh huyện có tính đặc thù cao thì đó là điều đáng ghi nhận; sự động thuận, tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao của cán bộ, quân và dân trên đảo là nhân tố quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện nhà ngày càng phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Tác giả: Lê Tài
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập1
  • Hôm nay75
  • Tổng lượt truy cập3.905.066