Chi tiết tin tức - Huyện Cồn Cỏ

Truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam

15:52, Thứ Sáu, 11-11-2022 852 0

Kế tục truyền thống của Hội phản đế Đồng Minh (1930-1936) và Mặt trận dân chủ Đông Dương (1936-1939), Mặt trận Việt Minh đã tập hợp, đoàn kết, vận động dân tộc đứng lên làm Cách mạng Tháng tám thành công, thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (ngày nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Đoàn kết nhân dân trong Mặt trận Liên Việt, kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi, giải phóng hoàn toàn miền Bắc làm hậu phương lớn vững chắc cho miền Nam tiếp tục kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Ngày 10/9/1955, Đại hội Mặt trận dân tộc thống nhất họp tại Hà Nội đã quyết định thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thông qua Cương lĩnh nhằm đoàn kết mọi lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình trong cả nước để đấu tranh chống đế quốc Mỹ và tay sai. Ở Miền Nam, cùng với phong trào Đồng khởi Bến Tre của đồng bào Miền Nam, ngày 20/12/1960 Mặt trận dân tộc giải phóng Miền nam Việt Nam ra đời với bản tuyên ngôn và chương trình hành động 10 điểm nội dung cơ bản là: Đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân nhằm đánh đổ chế độ độc tài tay sai của đế quốc Mỹ. Trong quá trình hoạt động, Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam đã kịp thời đề ra nhiều chủ trương, chính sách phù hợp nhằm củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân. Tháng 3/1962, Đại hội lần thứ I của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam quyết định nhiều chính sách lớn như: vấn đề hoà bình, trung lập, dân tộc, ruộng đất, trí thức, tư sản, tôn giáo, ngoại kiều và chính sách đối với binh lính và  ngụy  quyền miền Nam…  
Với chính sách đúng đắn đó, Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam không ngừng được củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tổ chức động viên đồng bào và chiến sỹ miền Nam đẩy mạnh đấu tranh trên mọi mặt trận: quân sự, chính trị, ngoại giao, đánh bại mọi học thuyết, kế hoạch chiến tranh của đế quốc Mỹ và tay sai trên chiến trường miền Nam Việt Nam. Uy tín của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam được nâng cao trên trường quốc tế, được bạn bè quốc tế ủng hộ.
Cùng với khí thế của cuộc tổng tiến công nổi dậy Mùa Xuân 1968, ngày 24/4/1968, tổ chức Liên minh các lực lượng dân tộc dân chủ và hoà bình Việt Nam ra đời. Với bản Cương lĩnh thích hợp đã tạo nên một cao trào đấu tranh mới trong học sinh, sinh viên, công thương gia, nhân sĩ, trí thức và các lực lượng dân chủ ở thành thị, mở rộng thêm một bước Mặt trận chống Mỹ cứu nước.
Ngày 6/6/1969, Đại hội Đại biểu Quốc dân miền Nam Việt Nam bầu ra Chính phủ cách mạng lâm thời và Hội đồng cố vấn. Từ khi ra đời, Mặt trận đã làm một phần chức năng của chính quyền dân chủ nhân dân, từ đây Mặt trận trở thành vai trò trụ cột và làm hậu thuẫn cho chính quyền cách mạng. Mặt trận không ngừng đẩy mạnh hoạt động trên ba mặt Quân sự, chính trị và ngoại giao, tiến tới tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 thắng lợi, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
Nhằm đáp ứng yêu cầu của giai đoạn cách mạng mới, Đại hội Mặt trận Dân tộc thống nhất họp từ ngày 31/1 đến 04/2/1977 tại Thành phố Hồ Chí Minh đã thống nhất ba tổ chức Mặt trận ở hai Miền Nam - Bắc nước ta thành một Mặt trận duy nhất lấy tên là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Từ năm 1977 đến nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tập hợp toàn dân đoàn kết một lòng đi theo Đảng, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, nhất là trong những năm qua tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc khóa X đề ra: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển”. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đoàn kết động viên toàn thể nhân dân phát huy sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc, hoàn thành những mục tiêu cách mạng do Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra. Những thành tựu mà nhân dân ta giành được có ý nghĩa lịch sử trọng đại, tạo thế và lực cho dân tộc ta tự tin vững bước trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.
Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18/11/1930 – 18/11/2022, “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư”, chúng ta khắc sâu lời dạy của Bác Hồ: “Chính sách Mặt trận là chính sách rất quan trọng. Công tác Mặt trận là công tác rất quan trọng trong toàn bộ công tác cách mạng”; Ôn lại lịch sử vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam giúp cho chúng ta nhận thức và tin tưởng hơn về sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Phát huy truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người Việt Nam nêu cao lòng yêu nước, truyền thống đoàn kết nhân nghĩa, tinh thần năng động, sáng tạo, ý chí quyết tâm chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu, thực hiện thắng lợi công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá tỉnh nhà, hoà nhập cùng với sự phát triển chung cả nước vì  mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. 


                                                                                          Ban biên tập
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập4
  • Hôm nay462
  • Tổng lượt truy cập3.817.123