Chi tiết tin tức - Huyện Cồn Cỏ

Huyện đảo Cồn Cỏ - 20 năm xây dựng và phát triển

16:13, Thứ Tư, 12-6-2024 812 0

Cồn Cỏ là một hòn đảo thuộc vùng biển tỉnh Quảng Trị, cách đất liền 13 - 17 hải lý về phía Đông. Điểm gần nhất cách Mũi Lay thuộc xã Vĩnh Thạch, huyện Vĩnh Linh 13 hải lý, cách Cửa Tùng 15 hải lý, Cửa Việt 17 hải lý.  Đảo có diện tích 2,3km2 với dân số khoảng 500 người. Đảo còn có các tên khác là: Hòn Cỏ, Hòn Gió, Thảo Phù, Hòn Mệ, Con Hổ... Mặc dù với diện tích không lớn nhưng lại có vị trí chiến lược quan trọng án ngữ cửa ngõ phía Nam Vịnh Bắc Bộ; Cồn Cỏ có vị trí khá thuận lợi về địa - kinh tế: gần đất liền vừa có thể mở hướng vươn khơi thuận lợi cho phát triển kinh tế biển đảo vừa thuận lợi cho phát triển giao thông đường biển, hoạt động du lịch (trong tam giác Cửa Tùng – Cửa Việt – Cồn Cỏ nói riêng và Quảng Trị nói chung). 

Từ ngày thành lập đến nay, Đảng bộ, Chính quyền, quân và dân huyện đảo Cồn Cỏ luôn không ngừng cố gắng, chủ động phát huy nội lực, tận dụng thời cơ, từng bước vượt qua khó khăn, trở lực và đã đạt những kết quả đáng trân trọng: kinh tế - xã hội được định và có bước phát triển, công tác xây dựng Đảng đạt những kết quả tích cực, hệ thống chính trị được củng cố và hoạt động hiệu lực, hiệu quả; quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng lên.

Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch được quan tâm; tập trung huy động nguồn lực thực hiện các chương trình, dự án, đề án và đạt được những kết quả quan trọng.  Hoàn thiện các loại quy hoạch giai đoạn 2011 - 2020, định hướng đến năm 2030 làm cơ sở cho huyện hoạch định kế hoạch, kêu gọi đầu tư phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng, an ninh gắn với bảo tồn môi trường tự nhiên, sinh thái, thích ứng với biển đổi khí hậu. Thường xuyên rà soát, kiến nghị điều chỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh quy hoạch đảm bảo thống nhất, đồng bộ. Công tác xúc tiến, kêu gọi các nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng phát triển kinh tế, xã hội, mà trọng tâm là dịch vụ, du lịch được đẩy mạnh; đã thu hút, đa dạng hóa các nguồn vốn để phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2005 - 2024 đạt 1.834 tỷ đồng được ưu tiên bố trí vào các công trình, dự án trọng điểm, đột phá, các công trình, dự án bổ trợ, các thiết chế văn hóa, công trình dân sinh. 

Lĩnh vực dịch vụ, du lịch chuyển biến tích cực, kể từ năm 2017 khi Chính phủ, UBND tỉnh cho phép mở tuyến du lịch ra đảo Cồn Cỏ, hạ tầng và chất lượng phục vụ được nâng lên từng bước đáp ứng nhu cầu của du khách, một số loại hình du lịch đã khai thác có hiệu quả như các điểm tham quan, lưu trú, ẩm thực của đảo. Đã liên kết hình thành một số tour, tuyến đưa khách du lịch ra đảo. Từ năm 2017 đến năm 4/2024 thu hút đạt 38.419 lượt khách, tổng doanh thu từ du lịch đạt 44,6 tỷ đồng. Bên cạnh việc tổ chức các hoạt động du lịch, các dự án, mô hình phát triển sản xuất, dịch vụ, du lịch... được xây dựng, thử nghiệm, triển khai áp dụng mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập cho người dân; đã hình thành nên một số sản phẩm của địa phương như: Nước mắm, cá khô, trà Giảo Cổ Lam, cùng với một số hoạt động giải trí, các điểm tham quan... từng bước tạo dựng và phát triển thương hiệu du lịch đảo Cồn Cỏ.
Quan tâm huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình văn hóa: nhà văn hóa, nhà trưng bày hiện vật, nhà sinh hoạt cộng đồng các khu vui chơi, giải trí, loa truyền thanh huyện được lắp đặt ở các điểm công cộng, khu dân cư; triển khai các phong trào hành động nhằm tạo dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của huyện. 

Công tác chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ngày càng được quan tâm; Trung tâm Y tế Quân Dân Y đã làm tốt chức năng chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 100%; công tác chăm sóc và giáo dục trẻ em thường xuyên được quan tâm, không có trẻ em bị suy dinh dưỡng.
Chú trọng xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, khu dân cư văn hóa được phát động được các cơ quan, đơn vị hưởng ứng tích cực. Làm tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội; thực hiện chính sách “Đền ơn đáp nghĩa”, quan tâm thăm hỏi, động viên gia đình, thân nhân của cán bộ, chiến sĩ là thương bệnh binh, người có công, gia đình chính sách, liệt sỹ. 
Di dân ra đảo đạt 100% kế hoạch UBND tỉnh phê duyệt, tất cả các hộ gia định sớm bắt nhịp với điều kiện sinh hoạt, môi trường ở đảo, ổn định đời sống, an tâm sinh sống tại đảo; tổng số hộ gia đình hiện nay trên địa bàn là 25 hộ với 96 nhân khẩu. 
Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được chú trọng. Xây dựng lực lượng vũ trang huyện ngày càng chính quy, tinh nhuệ sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ. Tổ chức diễn tập các cấp đạt chất lượng cao; đặc biệt là diễn tập khu vực phòng thủ huyện. Nâng cao chất lượng lực lượng tự vệ, dự bị động viên. Đầu tư xây dựng các công trình quân sự, quản lý chặt chẽ đất quốc phòng và vũ khí trang bị, phương tiện kỹ thuật phục vụ hiệu quả cho nhiệm vụ huấn luyện, nâng cao khả năng SSCĐ của lực lượng vũ trang huyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 
An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Lực lượng chức năng đã chủ động nắm tình hình; kịp thời nắm bắt tư tưởng, tình cảm, giải quyết những vướng mắc, tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân, tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm cho người dân, xây dựng khu dân cư an toàn, làm chủ. Tiếp tục giữ vững địa bàn không có tội phạm hình sự, không có cháy nổ nghiêm trọng, tại nạn giao thông, đơn thư khiếu nại, tố cáo xảy ra. 

Công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ, quyết liệt, khẳng định rõ vai trò lãnh đạo của Đảng trong mọi hoạt động của đời sống xã hội. Thường xuyên quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên; tổ chức triển khai học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định của TW, Tỉnh ủy kịp thời. Lãnh đạo triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả việc thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về xây dựng, chính đốn Đảng. 
Tổ chức bộ máy cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng được sắp xếp theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động. Kịp thời ban hành các quy chế, quy định, đề án về công tác tổ chức bộ máy, cán bộ phù hợp với điều kiện huyện đảo. Công tác đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ; công tác rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch; đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ được tiến hành thường xuyên, bảo đảm đúng quy trình, quy định. Các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ bản được bảo đảm. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng và phát triển Đảng viên được tăng cường; các tổ chức cơ sở Đảng được kiện toàn phù hợp yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. 
Công tác dân vận được đổi mới theo hướng sát dân, sát cơ sở. Chú trọng xây dựng mô hình “Dân vận khéo”, thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền. Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm, gắn công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng với kiểm tra, giám sát đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, các phòng, ban, đơn vị. Đã làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, triển khai thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn thi hành công tác phòng, chống tham nhũng được thực hiện nghiêm túc với nhiều hình thức, biện pháp thiết thực.
Những kết qủa đạt được sau 20 năm thành lập huyện là đáng trân trọng, khi đặt trong ngữ cảnh của một huyện có tính đặc thù cao như Cồn Cỏ. Trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, quân và dân huyện đảo Cồn Cỏ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, khắc phục khó khăn, điểm nghẽn để khai thác các tiềm năng, lợi thế, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội khai thác tối đa tiềm năng du lịch của đảo với nhiều hình thức, sản phẩm du lịch phong phú, đa dạng và hiệu quả, gắn với bảo vệ, giữ gìn môi trường sinh thái; đảm bảo và tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh.

Dẫu còn đó bộn bề những khó khăn, song chúng tôi tin tưởng rằng với sự quan tâm của Đảng, Chính phủ, các bộ, ngành trung ương, của tỉnh và của bạn bè gần xa, cùng sự nổ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, trong tương lai không xa Cồn Cỏ sẽ trở thành “hòn ngọc Biển Đông”, là một đỉnh lấp lánh của tam giác du lịch sinh thái biển Cửa Tùng - Cửa Việt - Cồn Cỏ, là điểm đến hấp dẫn của du khách gần xa, xứng đáng là đảo văn hóa - đảo du lịch - đảo an toàn, nơi cửa ngõ tiền tiêu của Tổ quốc.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập3
  • Hôm nay78
  • Tổng lượt truy cập3.905.832