Chi tiết tin tức - Huyện Cồn Cỏ

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

8:41, Thứ Tư, 28-2-2024 118 0

Nhằm góp phần tuyên truyền, phổ biến những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XIII) tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; Thực hiện Kế hoạch số 421 - KH/BTGTW, ngày 29/01/2024 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Công văn số 956-CV/BTGTU, ngày 20/2/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về “Tổ chức thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Trung ương 8, khóa XIII”, Ban thường vụ huyện ủy có văn bản yêu cầu cấp ủy các TCCS Đảng, các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp, Mặt trận và các đoàn thể triển khai đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực tham gia cuộc thi; đội ngũ báo cáo viên tích cực tham gia.

1. Tên gọi
Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.
2. Đối tượng dự thi:
- Báo cáo viên huyện ủy.
- Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; chiến sỹ các lực lượng vũ trang; đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội; Nhân dân trên đảo.
3. Nội dung thi: 
- Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. 
- Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. 
- Nghị quyết số 44-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 
- Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. 
4. Hình thức thi: 
Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên của Ban Tuyên giáo Trung ương tại địa chỉ https://baocaovien.vn và các báo, tạp chí, trang thông tin điện tử có link liên kết cuộc thi (Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tạp chí Tuyên giáo, Trang Thông tin đối ngoại điện tử).
 5. Thời gian thi: 
Cuộc thi được tổ chức từ ngày 26/02/2024 đến hết ngày 15/3/2024, gồm 03 tuần thi: 
- Tuần thi thứ nhất: Từ ngày 26/02/2024 đến hết ngày 03/3/2024 
- Tuần thi thứ hai: Từ ngày 04/3/2024 đến hết ngày 10/3/2024 
- Tuần thi thứ ba: Từ ngày 11/3/2024 đến hết ngày 17/3/2024. 
6. Cơ cấu giải thưởng 
- 01 giải Nhất, trị giá 3.000.000 đồng, 
- 02 giải Nhì, mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng, 
- 03 giải Ba, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng, 
- 05 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 500.000 đồng, 
 Kết thúc mỗi tuần thi, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ công bố kết quả của các cá nhân đạt giải trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên (baocaovien.vn). 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập1
  • Hôm nay426
  • Tổng lượt truy cập3.782.134