Chi tiết tin tức - Huyện Cồn Cỏ

Huyện đảo Cồn Cỏ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023

15:0, Thứ Ba, 17-10-2023 1594 0

Ngày 12/10/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023 (Ngày Pháp luật Việt Nam) trên địa bàn huyện. Để Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023 tiếp tục được thực hiện sâu rộng, thực chất, hiệu quả, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các phòng, ban, cơ quan, đơn vị trên đảo căn cứ điều kiện đặc thù của huyện nói chung, đơn vị nói riêng chủ động, linh hoạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam với định hướng sau đây:

Về nội dung, Đẩy mạnh phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trong đó, tập trung phổ biến chính sách, pháp luật, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; các luật, pháp lệnh, văn bản mới được thông qua năm 2022 và năm 2023; các quy định có liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; pháp luật về phòng chống tham nhũng, lãng phí; dân chủ ở cơ sở; kỷ luật kỷ cương hành chính trong thi hành công vụ; phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia… Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam, xuyên tạc nội dung các Luật đang có hiệu lực thi hành và trong quá trình Quốc hội thỏa thuận cho ý kiến đối với các dự án Luật, nhất là các dự án Luật có ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống người Nhân dân. Gắn việc hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam với tổng kết 10 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013
Về hình thức, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu phải đa dạng hóa hình thức tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam đảm bảo phù hợp, hiệu quả, tiết kiệm, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Tăng cường phổ biến trên Đài truyền thanh, Trang Thông tin điện tử huyện, mạng xã hội; thông qua các cuộc họp, hội nghị, tọa đàm, đối thoại, hoạt động thanh niên tình nguyện; lồng ghép trong các hoạt động công vụ của các bộ, công chức. Tuyên truyền cổ động trực quan trên các pha nô, áp phích, băng rôn…; kết hợp tuyên truyền thong qua các hoạt động văn nghệ, thể thao…
Về khẩu hiệu, các phòng, ban, cơ quan, đơn vị chủ động lựa chọn khẩu hiệu tuyên truyền, phổ biến về Ngày Pháp luật Việt Nam phù hợp với nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình. Có thể tham khảo và sử dụng một số khẩu hiệu sau:
- Sống và làm việc theo pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
- Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật. 
- Chủ động tìm hiểu, gương mẫu tuân theo Hiến pháp và pháp luật là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động
Thời gian triển khai thực hiện, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam được tổ chức thường xuyên, liên tục trong cả năm 2023, đặc biệt tập trung vào 02 tháng (tháng 10, 11/2023), cao điểm từ ngày 01/11/2023 đến ngày 09/11/2023.
Ngày Pháp luật Việt Nam được tổ chức nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý và kiến tạo phát triển xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân; góp phần lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, đưa việc học tập, tìm hiểu pháp luật trở thành công việc tự thân, hàng ngày của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên đảo, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Cồn Cỏ an toàn, lành mạnh./.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập2
  • Hôm nay487
  • Tổng lượt truy cập3.817.148