Chi tiết tin tức - Huyện Cồn Cỏ

Cồn Cỏ đẩy mạnh duy trì, áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015

16:20, Thứ Sáu, 30-9-2022 322 0

Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 là công cụ hỗ trợ đắc lực phục vụ cải cách hành chính. Nhận thức rõ điều này, thời gian qua, UBND huyện Cồn Cỏ đã có nhiều giải pháp đẩy mạnh áp dụng TCVN ISO 9001, đặc biệt là việc chuyển đổi từ ISO 9001:2008 lên ISO 9001:2015. Qua đó, bước đầu đã đạt được hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý của bộ máy Nhà nước trên địa bàn huyện.

Thời gian qua, việc chuyển đổi, áp dụng ISO 9001:2015 được UBND huyện đảo Cồn Cỏ chú trọng đẩy mạnh bằng nhiều giải pháp tích cực. Theo đó, Năm 2022, UBND huyện ban hành Quyết định số 47a/QĐ-UBND về công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015; Ngày 10/01/2022, UBND huyện ban hành Mục tiêu chất lượng năm và Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2022 với các mục tiêu cụ thể được lượng hóa chi tiết trong đó nêu rõ biện pháp thực hiện, thời gian thực hiện và thời gian hoàn thành. Chỉ đạo các phòng chuyên môn xây dựng mục tiêu chất lượng, kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2022 để tổ chức thực hiện theo quy định. UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan chuyên môn, quán triệt cán bộ, công chức thực hiện nghiêm quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo quy định. Bên cạnh đó, UBND huyện đã phổ biến 100% tài liệu, quy trình xử lý công việc theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đến toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức trong phạm vi xây dựng và áp dụng HTQLCL.
Để đảm bảo sự tham gia của lãnh đạo UBND huyện, phòng chuyên môn và cá nhân có liên quan trong quá trình xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng, UBND huyện tiến hành kiện toàn Ban Chỉ đạo triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2015 vào hoạt động các phòng, ban thuộc UBND huyện với 06 thành viên, trong đó Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng Ban. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu giúp UBND huyện chỉ đạo, triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2015 vào hoạt động các phòng, ban chuyện môn thuộc UBND huyện; Trực tiếp tham mưu xây dựng các văn bản, tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu Tiêu chuẩn TCVN 9001:2015 và yêu cầu thực tế công tác quản lý của UBND huyện đảm bảo đúng quy định; Duy trì và cải tiến thường xuyên hệ thống quản lý chất lượng của UBND huyện trên các lĩnh vực hoạt động.
Bên cạnh đó, UBND huyện cũng đã ban hành Kế hoạch về việc chuyển đổi, duy trì và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động của UBND huyện đảo Cồn Cỏ năm 2022. Trong đó, giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban liên quan trong việc duy trì, cải tiến áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng đối với tất cả các hoạt động liên quan đến thực hiện thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân. Phân công Văn phòng HĐND-UBND huyện là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo ISO thực hiện nhiệm vụ: Rà soát thủ tục hành chính và cập nhật các quy trình sản phẩm tại các cơ quan chuyên môn; Phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan bám sát theo Kế hoạch, soạn thảo các văn bản, tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng và các quy trình xử lý công việc, chịu trách nhiệm thẩm định các dự thảo quy trình xử lý công việc của các cơ quan, đơn vị, đôn đốc việc điều chỉnh, mở rộng Hệ thống quản lý chất lượng, đảm bảo tiến độ đề ra.
Đến nay, Ủy ban nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ đã xây dựng, áp dụng, duy trì HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 gồm: 27 Tài liệu hệ thông xây dựng áp dụng; 06 Quy trình, hướng dẫn; và 20 quy trình thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực của 04 phòng chuyên môn. Toàn bộ tài liệu của Hệ thống ISO 9001:2015 của huyện được phân phối rộng rãi đến các phòng, ban chuyên môn của huyện dưới dạng bản giấy và bản điện tử. Để áp dụng có hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 trong công việc, huyện đảo Cồn Cỏ đã đẩy mạnh tuyên truyền về duy trì và cải tiến Hệ thống ISO 9001:2015 trên Cổng thông tin điện tử và Đài TTTH huyện, lồng ghép trong các cuộc họp giao ban định kỳ và các cuộc họp liên quan đến công tác cải cách hành chính của huyện. Ban chỉ đạo, công chức các phòng chuyên môn được cử tham gia các lớp tập huấn về áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống ISO 9001:2015 do UBND tỉnh, các Sở tổ chức. 
Ông Võ Viết Cường - Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo ISO huyện Cồn Cỏ cho biết: Các TTHC trên địa bàn huyện được xây dựng áp dụng Quy trình theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015, từng bước góp phần đẩy mạnh việc cải cách TTHC. Hệ thống hóa quy trình xử lý công việc ngày càng hợp lý, khoa học, phù hợp với quy định của pháp luật, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, hoạt động hiệu lực và hiệu quả.
Có thể thấy, từ khi triển khai áp dụng TCVN ISO 9001:2015, các phòng, ban, cơ quan thuộc huyện đã xây dựng được quy trình giải quyết công việc một cách khoa học, từng bước cải tiến phương pháp làm việc, tạo điều kiện thuận lợi cho từng cán bộ, công chức, phòng, ban giải quyết công việc thông suốt, kịp thời, hiệu quả. Đồng thời, các phòng, ban, cơ quan sẽ dễ kiểm soát hơn việc tổ chức thu thập, sắp xếp, lưu trữ các loại văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn của cơ quan cấp trên làm căn cứ thực hiện công việc theo chức năng, nhiệm vụ được phân công. Thái độ làm việc của cán bộ, công chức khoa học, nghiêm túc hơn; tạo sự chuyển biến trong nhận thức về vai trò của cán bộ, công chức khi thi hành nhiệm vụ.
Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại huyện Cồn Cỏ đã bước đầu phát huy hiệu quả, góp phần cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công tác kiểm soát, thực hiện, giải quyết các công việc một cách hiệu quả.

Tác giả: Mỹ Duyên
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập2
  • Hôm nay182
  • Tổng lượt truy cập3.739.243