Cụm công nghiệp - Huyện Hải Lăng

 
Toàn cảnh lễ phát động

Cụm công nghiệp dự kiến quy hoạch phát triển

- Hình thành, phát triển một số cụm công nghiệp, TTCN phụ trợ làm vệ tinh cho Khu kinh tế Đông Nam theo quy hoạch của tỉnh, huyện, trọng tâm là dọc Quốc lộ 15D gắn với trục giao thông kết nối Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị và Cảng Mỹ Thủy.- Hình thành, phát triển một số cụm công nghiệp, TTCN phụ trợ làm vệ tinh cho Khu kinh tế Đông Nam theo quy hoạch của tỉnh, huyện, trọng tâm là dọc Quốc lộ 15D gắn với trục giao thông kết nối Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị và Cảng Mỹ Thủy.

Toàn cảnh lễ phát động

Cụm CN Hải Chánh

+Tổng diện tích: 30ha, diện tích đất cho thuê: 22,96ha

Toàn cảnh lễ phát động

Cụm CN Hải Thượng

+ Tổng diện tích: 25 ha, diện tích đất cho thuê: 20,4 ha

Toàn cảnh lễ phát động

Cụm CN Diên Sanh

+Tổng diện tích: 30 ha, diện tích đất cho thuê: 18,4 ha