Chi tiết tin tức - Huyện Cồn Cỏ

Phát huy vai trò công tác dân vận ở huyện đảo Cồn Cỏ trong tình hình mới

9:11, Thứ Hai, 9-10-2023 271 0

Xác định công tác dân vận có vai trò hết sức quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện, trong những năm qua, cả hệ thống chính trị của huyện đảo Cồn Cỏ đã vào cuộc một cách đồng bộ; chú trọng thực hiện nhiệm vụ dân vận, thường xuyên bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước gắn với việc chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng của Nhân dân. 

Thời gian qua, các cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận của hệ thống chính trị. Ban Thường vụ huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ; chỉ đạo việc tuyên truyền, vận động quân và dân chấp hành, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Chính quyền và các phòng ban chuyên môn tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”; xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ “về tăng cường đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền trong tình hình mới”.
Để công tác dân vận đi vào thực chất gắn với tính chất đặc thù của huyện, các cấp ủy đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đổi mới phong cách, lề lối làm việc; nắm chắc tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của người dân; đẩy mạnh tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân. Tăng cường công tác tuyên truyền biển đảo, kiểm tra, giám sát gắn với việc thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TU, ngày 14/8/2012 của Tỉnh ủy Quảng Trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biển đảo trong tình hình mới. Hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể huyện tiếp tục có nhiều đổi mới cả nội dung và phương thức hoạt động; chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động; quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức, tập hợp, thu hút đoàn viên, hội viên; phát huy hiệu quả vai trò giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị về quy chế giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng và chính quyền.
Thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” các tổ chức Đảng, các cơ quan đơn vị đã lồng ghép với các chương trình, mục tiêu, các phong trào thi đua yêu nước. Qua phong trào thi đua “Dân vận khéo” huyện đã đổi mới được nội dung, phương thức hoạt động theo hướng gần dân, thiết thực và hiệu quả hơn, đa dạng hóa công tác tập hợp vận động, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Mô hình “Vận động nhân dân đồng hành với chính quyền phát triển đảo du lịch” của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể huyện, trong đó vận động nhân dân mở rộng các mô hình, đầu tư cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động dịch vụ, du lịch, đồng hành với chính quyền địa phương trong việc hình thành các mô hình, mở rộng kinh doanh, chế biến các sản phẩm phục vụ du lịch như nước mắm, cá khô, cây dược liệu trên đảo. Mô hình “Giúp dân cải tạo môi trường xanh, sạch, đẹp” của Ban CHQS huyện tổ chức Đoàn viên, thanh niên đoàn cơ sở triển khai nhiều đợt động viên và giúp các hộ dân thuộc KDC số 1 và KDC Thanh niên vệ sinh cải tạo môi trường  khu dân cư xanh - sạch - đẹp. Mô hình “Đồng hành với các hộ dân về đảm bảo an ninh trật tự” của Công an huyện tổ chức đối thoại với các hộ gia đình trên đảo để nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của nhân dân, đồng thời phân công cán bộ công an đồng hành với từng hộ để tư vấn pháp luật, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toan giao thông.
Đối với công tác dân vận trong lực lượng vũ trang, đã chỉ đạo, phát huy tốt vai trò của cơ quan chính trị, đội ngũ cán bộ chính trị các đơn vị LLVT trong việc tham mưu cho Đảng ủy, Chỉ huy xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động, đề xuất các chủ trương, giải pháp để nâng cao chất lượng phối kết hợp hoạt động, triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết của các cấp về lãnh đạo công tác dân vận trong thời kỳ mới. Vận động cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang luôn luôn nâng cao tin thần trực sẳn sàng chiến đấu, ngày đêm tuần tra, phối hợp trong công tác phòng chống tội phạm nhằm đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.
Với những kết quả hoạt động của công tác dân vận đã góp phần tạo sự đồng thuận, động viên cán bộ, quân và dân trên đảo hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của huyện. Các hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng cao, bộ mặt huyện nhà ngày càng đổi mới. Hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh và hoạt động hiệu quả, công tác quốc phòng - an ninh luôn được tăng cường, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Để phát huy hơn nữa vị trí, vai trò và hiệu quả của công tác dân vận trong thời gian tới, huyện Cồn Cỏ tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, đa dạng hóa hình thức vận động, tập hợp, động viên quân và dân trên đảo hăng hái tham gia phong trào thi đua yêu nước; đẩy mạnh phong trào thi đua “dân vận khéo”, nâng cao hơn nữa năng lực và chất lượng công tác của đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần xây dựng Cồn Cỏ ngày một phát triển.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập2
  • Hôm nay409
  • Tổng lượt truy cập3.848.058