KẾT QUẢ CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐẢO CỒN CỎ KHÓA III, NHIỆM KỲ 2016-2021

Thứ bảy - 28/05/2016 16:09 1.090 0

 
 
   ỦY BAN BẦU CỬ
HUYỆN ĐẢO CỒN CỎ
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
BIÊN BẢN TỔNG KẾT CUỘC BẦU CỬ
ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐẢO CỒN CỎ
KHÓA III, NHIỆM KỲ 2016-2021
 
 
 
  

Vào  hồi 20 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 5 năm 2016, Ủy ban bầu cử huyện đảo Cồn Cỏ gồm có:
1. Ông Lê Minh Tuấn -  Chủ tịch
2. Ông Phạm Thanh Bình -  Phó chủ tịch
3. Ông Trương Khắc Trưởng - Phó chủ tịch
4. Ông Cao Hồng Hải - - Phó Chủ tịch
5. Ông Nguyễn Như Tiến - Ủy viên
6. Ông Nguyễn Lê Tài - Ủy viên
7. Ông Nguyễn Hữu Tình - Ủy viên
8. Ông Ngô Anh Tú - Ủy viên
9. Ông Võ Văn Đống - Ủy viên
10. Ông Phạm Thanh Tuấn - Ủy viên
11. Bà Hoàng Thị Thắm - Ủy viên
12. Ông Nguyễn Văn Hiển - Ủy viên
13. Ông Nguyễn Văn Phong - Ủy viên.
Đã họp tại phòng họp - Trụ sở Cơ quan Huyện để lập biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khoá III, nhiệm kỳ 2016-2021.
Theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương thì Huyện đảo Cồn Cỏ được bầu 15 đại biểu Hội đồng nhân dân huyện. Theo Quyết định số:11/QĐ - UBBC ngày 27 tháng  4 năm 2016 của Ủy ban bầu cử huyện đảo Cồn Cỏ, có tổng cộng 24 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Sau khi kiểm tra Biên bản xác định kết quả bầu cử của các Tổ bầu cử và tổng hợp kết quả bầu cử, Ủy ban bầu cử xác nhận kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:
 
1. Số lượng đơn vị bầu cử, tổng số cử tri, số cử tri tham gia bỏ phiếu tại địa phương như sau:
 
STT
 
Đơn vị bầu cử
Tổng số cử tri của đơn vị  bầu cử
 
 
Tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu
 
 
 
Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri Phiếu hợp lệ Phiếu không hợp lệ  
Ghi chú
Số phiếu Tỷ lệ % so với tổng số phiếu thu vào Số phiếu Tỷ lệ % so với tổng số phiếu thu vào
1. Đơn vị bầu cử số 1, gồm:
- Ban chỉ huy Quân sự huyện
74
 
 
 
74 100 69 93,24 05 6,76  
2. Đơn vị bầu cử số 2, gồm:
- Cơ quan huyện đảo Cồn Cỏ;
- Công an huyện;
- Chi cục Thuế huyện;
- Khu dân cư Thanh niên;
- Hải Đăng;
- Trạm Khí tượng Hải Văn Cồn Cỏ;
- Cảng vụ Cồn Cỏ
98 98 100 94 95,92 04 4,08  
3. Đơn vị bầu cử số 3, gồm:
- Đồn Biên phòng Cồn Cỏ;
- Trạm ra đa Hải quân 540;
- Đại đội C17 công binh
98 98 100 96 97,96 02 2,04  
              Cộng:
 
270 270 100 259   11    
 
2. Các đơn vị bầu cử có số cử tri đi bỏ phiếu chưa đạt quá một nửa tổng số cử tri của đơn vị bầu cử hoặc có vi phạm pháp luật nghiêm trọng, phải tiến hành bầu cử lại gồm(5):               Không.
 
3. Số phiếu bầu cho mỗi ứng cử viên đại biểu HĐND huyện đảo Cồn Cỏ khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021:
Đơn vị bầu cử Họ và tên người  ứng cử ĐBHĐND(8) Số phiếu bầu Tỷ lệ % so với tổng số phiếu hợp lệ Ghi chú
Đơn vị bầu cử số 1, gồm:
- Ban chỉ huy Quân sự huyện
1. Nguyễn Vũ Chung 06 8,69  
2. Lê Văn Hòa 62 89,85  
3. Nguyễn Xuân Hòa 67 97,10  
4. Trương Văn Lam 08 11,59  
5. Lê Thanh Sơn 14 20,28  
6. Trương Khắc Trưởng 65 94,20  
7. Lê Minh Tuấn 63 91,30  
8. Phạm Thanh Tuấn 59 85,50  
Đơn vị bầu cử số 2, gồm:Cơ quan huyện đảo Cồn Cỏ; Công an huyện; Chi cục Thuế huyện; Khu dân cư Thanh niên;  Hải Đăng; Trạm Khí tượng Hải Văn Cồn Cỏ;Cảng vụ Cồn Cỏ 1. Hồ văn Cường 25 26,59  
2. Nguyễn Đức Hiền 12 12,76  
3. Nguyễn Vinh Hưng 40 42,55  
1. Lê Quang Phi 75 79,78  
2. Trần Thị Quyệt 64 68,08  
3. Đặng Xuân Thành 78 82,97  
4. Nguyễn Văn Thành 68 72,34  
5. Nguyễn Hữu Tình 86 91,48  
Đơn vị bầu cử số 3, gồm: Đồn Biên phòng Cồn Cỏ; Trạm ra đa Hải quân 540; Đại đội C17 công binh 1. Võ Văn Đống 81 82,65  
2. Cao Hồng Hải 89 92,70  
3. Lê Nhật Hải 83 86,45  
4. Hoàng Thị Hiếu 21 21,87  
5. Nguyễn Thị Họa My 77 80,20  
6. Hà Tiến Nam 22 22,91  
7. Nguyễn Thanh Nghĩa 35 36,45  
5. Nguyễn Lê Tài 70 72,91  
  
4. Danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 theo từng đơn vị bầu cử như sau:
 
Đơn vị bầu cử Họ và tên người trúng cử ĐBHĐND(8) Số phiếu bầu Tỷ lệ % so với tổng số phiếu hợp lệ Ghi chú
Đơn vị bầu cử số 1, gồm:
- Ban chỉ huy Quân sự huyện
1. Lê Văn Hòa 62 89,85  
2. Nguyễn Xuân Hòa 67 97,10  
3. Trương Khắc Trưởng 65 94,20  
4. Lê Minh Tuấn 63 91,30  
5. Phạm Thanh Tuấn 59 85,50  
Đơn vị bầu cử số 2, gồm:Cơ quan huyện đảo Cồn Cỏ; Công an huyện; Chi cục Thuế huyện; Khu dân cư Thanh niên;  Hải Đăng; Trạm Khí tượng Hải Văn Cồn Cỏ;Cảng vụ Cồn Cỏ 1. Lê Quang Phi 75 79,78  
2. Trần Thị Quyệt 64 68,08  
3. Đặng Xuân Thành 78 82,97  
4. Nguyễn Văn Thành 68 72,34  
5. Nguyễn Hữu Tình 86 91,48  
Đơn vị bầu cử số 3, gồm: Đồn Biên phòng Cồn Cỏ; Trạm ra đa Hải quân 540; Đại đội C17 công binh 1. Võ Văn Đống 81 82,65  
2. Cao Hồng Hải 89 92,70  
3. Lê Nhật Hải 83 86,45  
4. Nguyễn Thị Họa My 77 80,20  
5. Nguyễn Lê Tài 70 72,91  
 
5. Các đơn vị bầu cử có số người trúng cử ít hơn số đại biểu HĐND được bầu, phải tổ chức bầu cử thêm: Không có
 
6. Những việc quan trọng đã xảy ra và kết quả giải quyết: Không có
 
7. Những khiếu nại, tố cáo do Ủy ban bầu cử đã giải quyết: Không có
 
Biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 được lập thành 06 bản và được gửi đến Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị và HĐND, UBND, UBMTTQVN cùng cấp./.
 
     TM. ỦY BAN BẦU CỬ                                   CÁC PHÓ CHỦ TỊCH
               CHỦ TỊCH          
                                                                    
                                                                           Phạm Thanh Bình  ..............
                                                        
                                                                          Cao Hồng Hải .............
           Lê Minh Tuấn
                                                                          Trương Khắc Trưởng:..........

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập15
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm14
  • Hôm nay670
  • Tháng hiện tại14,284
  • Tổng lượt truy cập5,211,333
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây