Đảng bộ Đồn biên phòng Cồn Cỏ - 5 năm thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Thứ hai - 25/05/2020 08:47 501 0
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Đồn biên phòng Cồn Cỏ nhiệm kỳ 2015 - 2020, 5 năm qua Đảng ủy, chỉ huy Đồn đã tập trung lãnh đạo xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, vùng biển, góp phần củng cố thế trận biên phòng toàn dân và thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.
bp2

Xác định lãnh đạo đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Đồn biên phòng Cồn Cỏ tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định, mệnh lệnh của cấp trên. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác; chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, trên biển, hoạt động của các loại đối tượng; tích cực tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh, Huyện uỷ, UBND huyện Cồn Cỏ các chủ trương trong lãnh đạo, điều hành thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, vùng biển, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, không để bị động, bất ngờ; Tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia” theo Chỉ thị 01/CT-TTg, ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả các biện pháp công tác biên phòng. Thường xuyên tổ chức tuần tra, nắm, dự báo, phân tích, xử lý có hiệu quả tình hình trên biển, địa bàn đảm bảo an toàn. Trong nhiệm kỳ, đơn vị đã tổ chức tuần tra, giám sát nghề cá  trên biển 82 lần/ 423 lượt cán bộ, chiến sĩ; tuần tra  địa bàn  32 lần/128 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia. Duy trì hiệu quả Quy chế phối hợp giữa 03 lực lượng Quân sự, Công an, Biên phòng; trao đổi, xác minh thông tin với Trạm T540 và các lực lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
 Công tác xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện được Đảng ủy coi trọng, chất lượng tổng hợp được nâng lên; Đảng ủy, chỉ huy Đồn biên phòng Cồn Cỏ thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Duy trì nghiêm các chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, trực quan sát phòng không, đảm bảo quân số thường trực đúng quy định. Tổ chức luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ và tham gia diễn tập khu vực phòng thủ địa phương đạt kết quả tốt, bảo đảm an toàn. Công tác xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật có nhiều chuyển biến tích cực; bảo đảm tốt các mặt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính cho các nhiệm vụ. 
bp1

Bên cạnh đó, Đảng ủy, chỉ huy Đồn thường xuyên quan tâm, lãnh đạo đơn vị thực hiện hiệu quả công tác dân vận. Trong đó chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, nâng cao ý thức giữ gìn môi trường, tài nguyên thiên nhiên biển, đảo; vận động nhân dân tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo, đấu tranh, ngăn chặn và tố giác các hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời phát huy vai trò tiên phong của cán bộ, đảng viên đơn vị tham gia đồng hành cùng các hộ dân trên đảo, thực hiện nhiều mô hình, việc làm giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo có hiệu quả, như: Phong trào thi đua “Dân vận khéo", Chương trình “BĐBP chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Nâng bước em tới trường”, mô hình “Con nuôi đồn biên phòng”, “Ánh sáng vùng biên”… Tích cực tham gia giúp nhân dân phòng, chống mưa bão, tìm kiếm cứu nạn trên biển, khắc phục hậu quả thiên tai, phòng chống cháy nổ, cháy rừng, dịch bệnh, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đồn biên phòng Cồn Cỏ đã huy động 21đợt/ 136  lượt CBCS tham gia phòng, chống mưa bão, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn thành công 144 người. Qua đó góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó, đoàn kết quân - dân, xây dựng địa bàn biên giới ngày càng vững mạnh.
Song song với việc lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, Đảng bộ Đồn Biên phòng Cồn Cỏ thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã tổ chức quán triệt, học tập nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và cấp ủy cấp trên cho cán bộ, đảng viên, trong đó chú trọng các vấn đề mới có liên quan đến nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng BĐBP. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với triển khai thực hiện hiệu quả cuộc vận động ”Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội cụ Hồ”. Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng và thực hiện kế hoạch của tập thể, bản cam kết của cá nhân về thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nhiệm vụ thường xuyên của tổ chức đảng, đảng viên. Nhờ vậy, 100% cán bộ, đảng viên, chiến sĩ đơn vị đã nhận thức đầy đủ, sâu sắc tình hình nhiệm vụ; chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của quân đội, đơn vị, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. 
Đảng uỷ duy trì, thực hiện nghiêm túc nền nếp, chế độ, các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Chú trọng thực hiện nghiêm chế độ và nâng cao chất lượng ban hành, tổ chức thực hiện nghị quyết, kế hoạch, chỉ thị của cấp ủy, tổ chức đảng. Công tác bồi dưỡng, nhận xét, đánh giá cán bộ được tiến hành dân chủ, khách quan, đúng quy trình, quy chế công tác cán bộ. Đồng thời thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, tạo nguồn cán bộ cho lực lượng và địa phương sau xuất ngũ. 
Công tác kiểm tra, giám sát đã bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đảng ủy, UBKT Đảng uỷ Đồn và các chi bộ đã chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và kế hoạch kiểm tra giám sát hằng năm, tổ chức thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch đã đề ra. Qua kiểm tra, giám sát giúp tổ chức đảng, đảng viên phát huy ưu điểm, phát hiện, chấn chỉnh, có biện pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm
khen

Với sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao của mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ đơn vị, Đảng bộ Đồn biên phòng Cồn Cỏ đã hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Hàng năm, Đảng bộ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ;  nhiều tập thể và cá nhân được tặng bằng khen, giấy khen của Bộ quốc phòng, UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng, UBND huyện.
 Kế thừa và phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Đồn biên phòng Cồn Cỏ tập trung quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh quyết lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; xây dựng đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện…góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc./. 

Tác giả bài viết: Thùy Trang

Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 3 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập11
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm10
  • Hôm nay19,629
  • Tháng hiện tại141,873
  • Tổng lượt truy cập6,491,756
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây