Chuyển biến tích cực sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị ở huyện đảo Cồn Cỏ

Thứ hai - 27/06/2016 14:58 633 0
Cùng với  xây dựng hệ thống chính trị, Đảng bộ huyện đảo Cồn Cỏ luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đồng chí Nguyễn Văn Thành – Phó Bí thư Huyện uỷ chia sẻ: Việc học tập và làm theo tấm gương của Bác trong 5 năm qua đã tạo được sự chuyển biến sâu sắc từ nhận thức, lập trường tư tưởng đến hành động của các cấp ủy đảng và mỗi cán bộ, đảng viên. Thể hiện rõ nét là các cấp ủy đảng đã đưa nội dung chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào các kỳ sinh hoạt định kỳ, trở thành một nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, mỗi cán bộ, đảng viên tự giác xây dựng các chuẩn mực đạo đức phù hợp với bản thân để rèn luyện, phấn đấu thực hiện.
images581784 anh1
Một góc huyện đảo Cồn Cỏ

Sau khi có Chỉ thị số 03-CT/TW và Kế hoạch số 34-KH/TU của Tỉnh ủy Quảng Trị, Ban Thường vụ Huyện uỷ đảo Cồn Cỏ đã xây dựng Kế hoạch số 34-KH/HU về triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thành lập Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Huyện ủy về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đồng thời, chỉ đạo các cơ sở đảng phân công cấp uỷ viên phụ trách việc xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện Chỉ thị 03 ở cơ quan, đơn vị mình. Hàng năm, Huyện ủy xây dựng kế hoạch học tập chuyên đề theo chủ đề từng năm và chỉ đạo các cấp ủy cơ sở đảng trong huyện tổ chức học tập các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị. Bộ phận giúp việc Chỉ thị 03 huyện định kỳ tổ chức họp đánh giá tình hình triển khai thực hiện, rút kinh nghiệm, kiểm điểm trách nhiệm của từng thành viên và xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tiếp theo.
Việc tổ chức nghiên cứu học tập các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được cấp uỷ triển khai một cách nghiêm túc. Trong 5 năm, Huyện ủy đã chỉ đạo tổ chức học tập các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân trong huyện. Cụ thể:  Năm 2011-2012, tổ chức học tập chuyên đề “Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể và các cơ quan đơn vị với 89/109 đảng viên tham gia học tập, đạt 81%. Năm 2013 học tập chuyên đề “Phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương” với 103/120 đảng viên tham gia, đạt 85,8%. Năm 2014 tổ chức học tập chuyên đề “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” có 112/125 đảng viên tham gia, đạt 89,6%, năm 2015 tổ chức học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh". có 117/133 đảng viên tham gia, đạt 87,9%
Bên cạnh đó Huyện ủy chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng tổ chức học tập, nghiên cứu, trao đổi thảo luận nội dung một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị và các đoàn thể chính trị - xã hội.
Các cấp uỷ đảng từ huyện đến cơ sở nhận thức sâu sắc hơn và coi đây vừa là trách nhiệm của cấp uỷ đảng, vừa là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm xuyên suốt nhằm góp phần xây dựng đảng bộ, chi bộ ngày càng trong sạch vững mạnh. Sau khi học tập các chuyên đề, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên đều xây dựng bản đăng ký tu dưỡng rèn luyện của cá nhân theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh và được chi bộ thảo luận góp ý cụ thể cho từng cá nhân. Phần lớn cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên đều nhận thức được những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, từ đó có ý thức tự giác rèn luyện, tu dưỡng đạo đức lối sống, trau dồi tri thức phục vụ tốt cho cuộc sống và công tác. Đồng thời, các cấp ủy cơ sở đã tiến hành xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với nội dung cụ thể, gắn với nhiệm vụ của từng đơn vị và đã triển khai thực hiện đạt kết quả tốt, góp phần vào việc thực hiện các mục tiêu KT – XH, QP – AN của huyện.
Các cơ quan, ban ngành huyện đã xây dựng nội dung và gắn bảng chuẩn mực đạo đức đảm bảo đúng yêu cầu. Đối với một số cơ quan, đơn vị do ngành dọc cấp trên có quy định chuẩn mực đạo đức của ngành đã bám sát vào chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của ngành dọc cấp trên quy định để cụ thể hóa thành chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cơ quan, đơn vị mình.
Từ nhận thức sang hành động, cán bộ, đảng viên đã có sự chuyển biến rõ rệt, tinh thần trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo chủ chốt được nâng lên, đã thể hiện được tinh thần đi đầu, gương mẫu thực hiện, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện về mọi mặt; Tinh thần đóng góp ý kiến tự phê bình và phê bình cũng thẳng thắn hơn, tính xây dựng cao hơn; thái độ phục vụ của cán bộ, đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực từ đó tạo nên những chuyển biến về hành động, nâng cao trách nhiệm, ý thức rèn luyện, cải tiến về lề lối làm việc, chất lượng, hiệu quả công tác của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong mỗi cơ quan, đơn vị; ngăn chặn được các biểu hiện tiêu cực, vi phạm kỷ luật đạo đức, lối sống; thể hiện: Trong lực lượng Công an huyện: thái độ giao tiếp, phục vụ người dân đến làm việc luôn vui vẻ, tinh thần tự giác làm việc của cán bộ, chiến sỹ được nâng cao, trình độ chuyên môn được phát huy; hay như cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cồn Cỏ đã niềm nở, tận tình trong giải quyết công việc, tích cực giúp đở ngư dân khi gặp nạn trên biển. Cán bộ, công chức huyện thực hiện tiết kiệm điện, nước ngọt, chấp hành tốt giờ giấc công vụ.
Huyện xây dựng mô hình “Tình đoàn kết quân – dân”; qua việc triển khai mô hình này các cơ quan, đơn vị đã đẩy mạnh tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái giữa các cơ quan, đơn vị, hộ gia đình trên đảo và ngư dân đánh bắt thuỷ hải sản ở khu vực quanh đảo. Đặc biệt trong mùa mưa bão thì tinh thần đoàn kết quân dân thể hiện đạm nét bằng những việc làm, nghĩa cử cụ thể.
Các Cấp ủy, Chi bộ đã gắn việc xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh bám sát nội dung chuyên đề của từng năm và lồng ghép nội dung thực hiện vào sinh hoạt định kỳ chi bộ qua đó có sự nhận xét, đánh giá mức độ thực hiện của từng cá nhân, làm căn cứ để đánh giá, xếp loại đảng viên hàng năm. Bên cạnh đó, nhiều cấp ủy còn nghiên cứu, sưu tầm những nội dung phù hợp với chủ đề từng tháng của chi bộ để triển khai trong cuộc họp chi bộ định kỳ như: Chi bộ Công an huyện và Chi bộ Ban xây dựng Đảng; Một số Chi bộ thông qua các mẫu chuyện về Bác được kể trong các cuộc họp chi bộ qua đó rút ra bài học để mọi người học tập, làm theo như Chi bộ Tham mưu, Chi bộ Hậu cần – Kỹ thuật thuộc Đảng bộ Quân sự huyện.
Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân đã thúc đẩy việc làm theo gương Bác trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện ngày một thường xuyên, cụ thể và thiết thực. Từ đó ngày càng có nhiều tấm gương tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào học tập và làm theo gương Bác.
Những kết quả đạt được hôm nay là sự nỗ lực, quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn huyện. Chuyển biến tích cực từ việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy kinh tế - xã hội huyện đảo Cồn Cỏ ngày càng phát triển

Tác giả bài viết: Lê Tài

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập13
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm10
  • Hôm nay1,051
  • Tháng hiện tại54,119
  • Tổng lượt truy cập5,339,591
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây