hoc tạp hcm 190521

Huyện đảo Cồn Cỏ triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 15/5/2021 của Bộ Chính trị

 •   17/09/2021 07:05:00 AM
 •   Đã xem: 37
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 39-KH/TU, ngày 07/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, ngày 16 tháng 9 năm 2021, Ban Thường vụ Huyện ủy đảo Cồn Cỏ đã ban hành Kế hoạch số 16-KH/HU.
Huyện ủy đảo Cồn Cỏ triển khai học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Huyện ủy đảo Cồn Cỏ triển khai học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

 •   17/08/2021 10:40:00 AM
 •   Đã xem: 1440
 •   Phản hồi: 0
Ngày 13 tháng 8 năm 2021, Huyện ủy đảo Cồn Cỏ đã ban hành Kế hoạch số 13-KH/HU về học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.
Hội LHPN huyện đảo Cồn Cỏ - Những kết quả bước đầu qua nhiệm kỳ đầu hoạt động

Hội LHPN huyện đảo Cồn Cỏ - Những kết quả bước đầu qua nhiệm kỳ đầu hoạt động

 •   10/08/2021 09:59:00 AM
 •   Đã xem: 111
 •   Phản hồi: 0
Nhiệm kỳ qua, phát huy những phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”, các hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện đảo Cồn Cỏ đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển chung của huyện. Trong đó, nhiều cuộc vận động, nhiệm vụ được triển khai hiệu quả đã để lại những dấu ấn quan trọng trong hoạt động công tác hội và phong trào phụ nữ trong nhiệm kỳ đầu tiên hoạt động.
Tuyengiao1 8

Kỷ niệm 91 năm ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

 •   29/07/2021 09:48:00 AM
 •   Đã xem: 133
 •   Phản hồi: 0
Kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7

Kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7

 •   24/07/2021 03:02:00 PM
 •   Đã xem: 316
 •   Phản hồi: 0
Cách mạng Tháng Tám thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời chưa được bao lâu thì thực dân Pháp đã trở lại xâm lược nước ta. Với ý chí kiên cường, bất khuất “Thà hy sinh chứ không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ”, quân và dân ta đã một lòng anh dũng chiến đấu chống lại quân xâm lược. Trong những tháng năm đầu của cuộc kháng chiến quyết liệt, nhiều đồng bào, chiến sĩ đã ngã xuống hoặc đổ máu trên các chiến trường.
Nâng cao chất lượng đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Nâng cao chất lượng đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

 •   23/07/2021 08:56:00 AM
 •   Đã xem: 117
 •   Phản hồi: 0
Nền tảng tư tưởng của Đảng là một bộ phận quan trọng, đồng thời cũng là nhân tố căn bản, cốt lõi, tạo cơ sở, tiền đề quyết định mọi hoạt động xây dựng, sinh hoạt và lãnh đạo của một Đảng. Với Đảng Cộng sản Việt Nam, nền tảng tư tưởng của Đảng là hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa/chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Nếu nền tảng tư tưởng thay đổi, tất yếu sẽ dẫn tới sự thay đổi về mục tiêu, lý tưởng, nguyên tắc tổ chức, phương hướng hoạt động chính trị của Đảng. Do đó, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch là yêu cầu tất yếu để xây dựng và phát triển Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh.
Cảnh giác trước “đại dịch” tin giả

Cảnh giác trước “đại dịch” tin giả

 •   20/07/2021 02:49:00 PM
 •   Đã xem: 62
 •   Phản hồi: 0
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 80 NĂM NGÀY THÀNH LẬP MẶT TRẬN VIỆT MINH 19/5/1941 - 19/5/2021

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 80 NĂM NGÀY THÀNH LẬP MẶT TRẬN VIỆT MINH 19/5/1941 - 19/5/2021

 •   16/05/2021 02:45:00 PM
 •   Đã xem: 176
 •   Phản hồi: 0
Nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Mặt trận Việt Minh (19/5/1941 - 19/5/2021), Ban Biên tập xin chia sẽ tới quý vị đọc giả Đề cương tuyên truyền 80 năm ngày Thành lập Mặt trận Việt Minh do Ban Tuyên giáo Trung ương - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam biên soạn.
90 nam thanh lap Doan

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

 •   22/03/2021 08:02:00 AM
 •   Đã xem: 165
 •   Phản hồi: 0
Ban Tuyên giáo Trung ương - TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ban hành Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Trang thông tin điện tử huyện trân trọng giới thiệu toàn văn Đề cương.
TỰ HÀO TRUYỀN THỐNG 90 NĂM CÁC BAN ĐẢNG, VĂN PHÒNG CẤP ỦY VÀ 72 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH KIỂM TRA ĐẢNG

TỰ HÀO TRUYỀN THỐNG 90 NĂM CÁC BAN ĐẢNG, VĂN PHÒNG CẤP ỦY VÀ 72 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH KIỂM TRA ĐẢNG

 •   05/10/2020 08:45:00 PM
 •   Đã xem: 492
 •   Phản hồi: 0
Ngày 03/02/1930, tại Quảng Châu (Trung Quốc), dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, đại biểu các tổ chức tiền thân của Đảng đã họp, nhất trí thành lập một Đảng Cộng sản thống nhất ở Việt Nam, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Cùng với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, các ban Đảng và Văn phòng Trung ương Đảng được hình thành và nhanh chóng đi vào hoạt động, trực tiếp phục vụ hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng.
Những kết quả nổi bật sau 4 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ huyện đảo Cồn Cỏ

Những kết quả nổi bật sau 4 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ huyện đảo Cồn Cỏ

 •   11/10/2020 11:22:00 AM
 •   Đã xem: 744
 •   Phản hồi: 0
Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đảo Cồn Cỏ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai việc thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” sâu rộng trong toàn Đảng bộ và đạt được những kết quả tích cực. Qua hơn 4 năm triển khai thực hiện, phong trào đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện, góp phần xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội Ðảng các cấp đề ra
Cồn Cỏ thực hiện theo tinh thần Chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ từ 19 giờ ngày 10/8/2020

Cồn Cỏ thực hiện theo tinh thần Chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ từ 19 giờ ngày 10/8/2020

 •   11/08/2020 10:10:00 AM
 •   Đã xem: 506
 •   Phản hồi: 0
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, ngày 10/8/2020, UBND tỉnh Quảng Trị có Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới.
IMG 20200716 142424 552

Đại hội Đảng bộ huyện đảo Cồn Cỏ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 •   17/07/2020 09:10:00 PM
 •   Đã xem: 621
 •   Phản hồi: 0
Trong 2 ngày 16 - 17/7/2020, Đảng bộ huyện đảo Cồn Cỏ tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Đăng Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Hồ Thị Thu Hằng - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Thượng tá Nguyễn Hữu Đàn - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo các Ban Đảng, UBKT và Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo Văn phòng HĐND, UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng 128 đại biểu đến từ 7 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ huyện dự đại hội.
Những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ huyện đảo Cồn Cỏ nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ huyện đảo Cồn Cỏ nhiệm kỳ 2015 - 2020.

 •   14/07/2020 02:13:00 PM
 •   Đã xem: 802
 •   Phản hồi: 0
Đảng bộ huyện đảo Cồn Cỏ có 7 tổ chức cơ sở Đảng với 131 đảng viên. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, Đảng bộ huyện đảo Cồn Cỏ luôn quan tâm chú trọng công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Đảng bộ huyện đảo Cồn Cỏ gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng an ninh.

Đảng bộ huyện đảo Cồn Cỏ gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng an ninh.

 •   10/07/2020 07:24:00 AM
 •   Đã xem: 613
 •   Phản hồi: 0
Cồn Cỏ là huyện đảo thuộc vùng biển tỉnh Quảng Trị, có vị trí thuận lợi về địa - kinh tế: vừa gần đất liền vừa có thể mở hướng vươn khơi thuận lợi cho phát triển kinh tế biển đảo. Đồng thời Cồn Cỏ còn là vị trí tiền tiêu của Tổ quốc, có vai trò hết sức quan trọng trong công tác phòng thủ lãnh hải, lãnh thổ và phát triển kinh tế xã hội của hệ thống đảo và hải đảo Việt Nam.
img 2117 (1)

Kết quả bước đầu qua 03 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/HU về tiếp tục tâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở trên đảo

 •   06/07/2020 10:14:00 AM
 •   Đã xem: 455
 •   Phản hồi: 0
Có thể nói, sinh hoạt chi bộ là một trong những nội dung cơ bản của công tác xây dựng đảng; Đảng chỉ mạnh khi có các chi bộ mạnh, do đó việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một yêu cầu cấp thiết, nhằm xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.
IMG 20200715 100922

Giải bóng chuyền chào mừng đại hội Đảng bộ huyện

 •   02/07/2020 10:10:00 AM
 •   Đã xem: 337
 •   Phản hồi: 0
Trong 2 ngày 30 và 1/7/2020, tại nhà thi đấu Đa năng huyện đảo Cồn Cỏ, Ban Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch huyện phối hợp với Huyện đoàn đã tổ chức giải bóng chuyền nam chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV và Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Cồn Cỏ chú trọng công tác tuyên truyền đại hội Đảng các cấp.

Cồn Cỏ chú trọng công tác tuyên truyền đại hội Đảng các cấp.

 •   18/06/2020 06:12:00 AM
 •   Đã xem: 464
 •   Phản hồi: 0
Song song với công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 như công tác nhân sự, xây dựng văn kiện, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng; trong thời gian qua, Huyện ủy đảo Cồn Cỏ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền Đại hội, nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa của sự kiện chính trị quan trọng này, tạo không khí thi đua sôi nổi và củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.
Đảng bộ quân sự huyện đảo Cồn Cỏ: những kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ III

Đảng bộ quân sự huyện đảo Cồn Cỏ: những kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ III

 •   14/05/2020 07:30:00 AM
 •   Đã xem: 524
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ quân sự huyện lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đảo Cồn Cỏ đã tập trung đổi mới nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Các tin khác

Thống kê lượt truy cập
 • Đang truy cập10
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm9
 • Hôm nay3,606
 • Tháng hiện tại177,557
 • Tổng lượt truy cập6,323,672
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây