HUYỆN ĐẢO CỒN CỎ

http://conco.quangtri.gov.vn


Xây dựng chi bộ 3 tốt, 3 không ở Đảng bộ Quân sự huyện đảo Cồn Cỏ

Thấm nhuần lời dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh “Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”; những năm qua, Đảng ủy Quân sự huyện đảo Cồn Cỏ luôn quan tâm, lãnh đạo xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; trong đó xác định xây dựng mô hình chi bộ 3 tốt, 3 không là một trong những nội dung, giải pháp trọng tâm nhằm góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng.
img 0012

Ngày 17/4/2017, Đảng ủy Quân sự tỉnh ban hành Chỉ thị số 488-CT/ĐU về xây dựng chi bộ ‘3 tốt, 3 không’. Nội dung chỉ thị bao gồm: Xây dựng và tổ chức thực hiện nghị quyết tốt; giáo dục, quản lý, rèn luyện đảng viên tốt; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; Không có chi bộ yếu kém; không có đảng viên vi phạm pháp luật, không hoàn thành nhiệm vụ; không có đảng viên suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa”.
 Theo đó, trên cơ sở các nội dung của Chỉ thị, Đảng ủy Quân sự huyện đã tổ chức quán triệt, học tập cho các cấp ủy, cán bộ, đảng viên; đồng thời  cụ thể hóa vào nghị quyết, kế hoạch để tổ chức thực hiện nghiêm túc. Hàng tháng, hàng quý, các cấp ủy, chi bộ đưa nội dung, biện pháp xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không” vào nghị quyết lãnh đạo và phong trào thi đua quyết thắng, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị chặt chẽ, nghiêm túc. Nhờ vậy 100% cán bộ, đảng viên đã nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng và tổ chức thực hiện nghị quyết tốt, giáo dục rèn luyện đảng viên tốt, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ. 
Hàng năm, Đảng ủy Quân sự huyện quan tâm, chỉ đạo đội ngũ bí thư, phó bí thư các cấp ủy, chi bộ tham gia các lớp bồi dưỡng về năng lực, phương pháp tác phong công tác, xây dựng các hạt nhân làm nòng cốt để xây dựng chi bộ “3 tốt 3 không”. Đồng thời hướng dẫn việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng; tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm và đề ra những chủ trương, biện pháp lãnh đạo, nhanh chóng khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong tổ chức thực hiện Chỉ thị. Qua đó, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng.
img 0028

Nổi bật là Đảng ủy Quân sự huyện, cấp ủy các chi bộ luôn bám sát nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên, tập trung nâng cao chất lượng xây dựng Nghị quyết theo hướng ngắn gọn, đánh giá cụ thể, khách quan kết quả lãnh đạo, làm rõ nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm, những vấn đề cần tập trung khắc phục; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, biện pháp sát đúng, phân công tổ chức thực hiện cụ thể. Trong sinh hoạt thường kỳ, chi bộ thực hiện tốt nội dung phân loại chất lượng đảng viên; gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó chất lượng sinh hoạt của chi bộ ngày càng được nâng lên cả về nội dung và hình thức sinh hoạt. 
Xác định giáo dục, quản lý, rèn luyện cán bộ, đảng viên tốt là nhiệm vụ cơ bản, chủ yếu của chi bộ, Đảng ủy Quân sự huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên cả về phẩm chất, năng lực, tác phong công tác; chú trọng việc nắm và quản lý chặt chẽ các mối quan hệ xã hội, điều kiện hoàn cảnh gia đình, tình hình vay nợ, việc lưu giữ, sử dụng thẻ đảng, giấy tờ tùy thân, chấp hành các chế độ trong ngày, trong tuần của mọi cán bộ, đảng viên; tăng cường quản lý thông qua hồ sơ và quá trình công tác, sinh hoạt tại đơn vị; kết hợp chặt chẽ giữa chi bộ và gia đình, người thân, sát với từng đảng viên, kịp thời phát hiện ngăn chặn cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật. Vì vậy 3 năm qua Đảng bộ không có đảng viên vi phạm kỷ luật như đánh bài, lô đề hay vi phạm kế hoạch hóa gia đình.
Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình tốt, cấp ủy các chi bộ thực hiện nghiêm nền nếp chế độ sinh hoạt theo đúng quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong sinh hoạt, các chi bộ đã phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể cũng như trách nhiệm của từng cá nhân trong chuẩn bị về nội dung sinh hoạt của chi bộ nhất là vai trò của cấp ủy viên phụ trách trên từng nhiệm vụ được chi bộ phân công. Chất lượng điều hành sinh hoạt, tổ chức thảo luận và kết luận của chủ tọa mang tính khái quát chung, cụ thể, sát với thực tiễn nhiệm vụ của đơn vị. Tổ chức phân công nhiệm vụ cho đảng viên đúng theo chức trách nhiệm vụ và khả năng của từng đảng viên, tạo không khí cởi mở, chân thành để cán bộ, đảng viên bày tỏ chính kiến, tâm tư, nguyện vọng của mình để xây dựng nghị quyết lãnh đạo của chi bộ. Các cấp ủy, chi bộ duy trì nghiêm nền nếp, chế độ tự phê bình và phê bình, phát huy được tính tự giác, bảo đảm khách quan, trung thực, thẳng thắn, cầu thị, tính chiến đấu cao. Đội ngũ cán bộ chủ trì, cấp ủy viên gương mẫu tự phê bình trước chi bộ về tư cách đảng viên, kết quả thực hiện nhiệm vụ và công việc được cấp ủy phân công; không có các biểu hiện bè phái, lợi dụng phê bình để gây mất đoàn kết nội bộ; giấu diếm khuyết điểm, nể nang, né tránh, dĩ hòa vi quý, ngại va chạm, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; nghiêm túc tiếp thu, kịp thời có biện pháp khắc phục, sửa chữa dứt điểm. Nhờ vậy thời gian qua, không có cấp ủy, chi bộ vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; đồng thời phát huy được trí tuệ, trách nhiệm của tập thể và từng cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.
anh huan luyen

Những kết quả đạt được trong xây dựng chi bộ 3 tốt, 3 không ở Đảng bộ quân sự huyện đảo Cồn Cỏ đã góp phần phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy cơ sở và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Tác giả bài viết: Thùy Trang

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây