HUYỆN ĐẢO CỒN CỎ

http://conco.quangtri.gov.vn


Những kết quả nổi bật trong thực hiện nghị quyết đại hội Chi bộ Văn phòng huyện đảo Cồn Cỏ nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chi bộ Văn phòng huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên triển khai thực hiện sáng tạo, linh hoạt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.
So ket 6 thang

Với chức năng là cơ quan tham mưu, tổng hợp, phục vụ trên ba lĩnh vực: Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND huyện. Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã tâp trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyên môn làm tốt công tác tham mưu, tổng hợp trên các lĩnh vực được phân công, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của Văn phòng. Công tác tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản Quy phạm pháp luật, Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị, Chương trình, kế hoạch...ngày càng chất lượng, thực tiễn, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương; Tham mưu thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, Phòng chống tham nhũng, thi đua khen thưởng, công tác nội chính, tư pháp,... Duy trì và thực hiện tốt việc tiếp công dân, đảm bảo đúng quy định của pháp luật; triển khai ứng dụng CNTT phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của huyện và các phòng, ban chuyên môn; tham mưu phát động các đợt thi đua tạo nên phong trào thi đua sôi nổi góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển KT-XH, QPAN của huyện đã đề ra; Công tác tổng hợp tiếp tục đạt được kết quả tích cực, nhanh nhạy, mang tính thực tế cao; Nhiệm vụ xâu nối, liên kết các Ban HĐND, các phòng, ban chuyên môn UBND huyện và các cơ quan đơn vị thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ.  Công tác phục vụ, lễ tân, khánh tiết từng bước đi vào quy củ, nề nếp.
Đồng chí Phạm Thanh Tuấn - Bí thư Chi bộ - Chánh Văn phòng huyện cho biết: Nét nổi bật trong công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2015 -  2020 là chi bộ đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; trong đó chú trọng tuyên truyền, quán triệt, triển khai các Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, các chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân viên trong chi bộ và văn phòng. Tổ chức cho đảng viên, cán bộ, nhân viên đăng ký và triển khai bản cam kết thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết TW 4 (Khóa XI, XII) của Đảng sát với chức năng, nhiệm vụ chuyên môn được giao của từng cá nhân. 
Bên cạnh đó, Chi bộ thường xuyên quan tâm nắm bắt tư tưởng, tâm tư, tình cảm của cán bộ, đảng viên, kịp thời giải đáp những vướng mắc, giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn, đẩy lùi những suy nghĩ lệch lạch, các biểu hiện mất cảnh giác…. Nhờ vậy 100% cán bộ, đảng viên trong chi bộ có lập trường, tư tưởng vững vàng, xác định tốt vai trò, trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; tập thể chi bộ luôn đoàn kết, thống nhất.
Trong công tác xây dựng tổ chức Đảng, chi bộ thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 02-NQ/HU ngày 25/4/2017 của BCH Đảng bộ huyện về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng cán bộ; Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đảng viên được quan tâm, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ vững về cả chuyên môn nghiệp vụ và trình độ lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. 
Duy trì nghiêm chế độ sinh hoạt Đảng, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, phát huy quyền dân chủ của mỗi cán bộ, đảng viên trong tham gia thảo luận và quyết định các vấn đề quan trọng của chi bộ và chuyên môn; đặc biệt là việc ban hành các Nghị quyết, chương trình hành động, chương trình công tác... 
Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Trên cơ sở chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, chi bộ đã cụ thể hóa thành chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm để triển khai thực hiện; kịp thời điều chỉnh, bổ sung phù hợp với quy định mới của Đảng, yêu cầu nhiệm vụ của từng năm. Trong nhiệm kỳ, Chi bộ đã tiến hành kiểm tra 02 đảng viên, giám sát 05 đảng viên; qua kiểm tra, giám sát không có đảng viên có biểu hiện suy thoại, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, vi phạm bị phải xử lý kỷ luật. 
Bên cạnh đó, Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đoàn thể hoạt động hiệu quả gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và công tác xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh. Tuyên truyền vận động cán bộ công chức tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua, các hoạt động phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh; các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương đất nước do huyện phát động. Qua đó góp phần cùng với toàn huyện triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn.
Với những kết quả đạt được, 5 năm qua Chi bộ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ"; 100% đảng viên trong chi bộ xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Tập thể Văn phòng nhiều lần được Văn phòng Tỉnh ủy, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện tặng giấy khen, UBND tỉnh tặng cờ thi đua năm và bằng khen; nhiều cá nhân được các cấp khen thưởng, đánh giá cao. 
Với chủ đề “Phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm xây dựng chi bộ ngày càng trong sạch vững mạnh, lãnh đạo nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới” nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chi bộ Văn phòng huyện tập trung thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đề ra, trong đó chú trọng vào ba khâu đột phá: một là nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ cụ thể và toàn diện hơn đối với công tác tham mưu, tổng hợp, phục vụ, nhằm nâng cao công tác chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đổi mới, cải tiến công tác văn thư, lưu trữ; hai là thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết TW 4 (khóa XII) của Đảng đi vào thực chất, vận dụng cụ thể, sát với chi bộ và văn phòng; Ba là  đổi mới sinh hoạt chi bộ ngày càng chất lượng. Phát động và thực hiện hiệu quả phong trào đảng viên, cán bộ, công chức, người lao động tự học, tự rèn luyện nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Chi bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra

Tác giả bài viết: Thùy Trang

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây