HUYỆN ĐẢO CỒN CỎ

http://conco.quangtri.gov.vn


Hiệu quả phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn huyện đảo Cồn Cỏ

Cồn Cỏ là huyện đảo nằm cách xa đất liền có vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững an ninh quốc phòng vùng biển đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Nhận thức rõ điều đó, trong những năm qua, cùng với việc tập trung các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, huyện đảo Cồn Cỏ luôn xác định tăng cường củng cố quốc phòng an ninh là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, trong đó chú trọng phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.
img 0012

Để phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc” mang lại kết quả thiết thực, huyện đảo Cồn Cỏ xác định công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Thời gian qua, Ủy ban Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội huyện đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an và các cơ quan, đơn vị trên đảo tổ chức tuyên truyền quán triệt các chủ trương, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, huyện về công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới; đồng thời thông qua các hội thi, hội diễn đã đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động nhằm phát huy vai trò trách nhiệm của mỗi người dân trong tham gia bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn. Tổ chức vận động các hộ gia đình ký cam kết chấp hành tốt các quy định của pháp luật, không vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, thực hiện phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội; thực hiện nghiêm túc quy chế quản lý, bảo vệ tài nguyên môi trường, cũng như các quy định, quy chế của địa phương; Gắn thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư.
Nét nổi bật là trong những năm qua, với vai trò là lực lượng nòng cốt trong bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, công an huyện đảo Cồn Cỏ đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền huyện xây dựng các chương trình, kế hoạch, giải pháp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Thường xuyên cử cán bộ, chiến sĩ bám dân, đồng hành cùng các hộ dân, giúp đỡ người dân lúc khó khăn, hoạn nạn. Đồng thời tổ chức tuyên truyền pháp luật, các phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm để nhân dân biết và cảnh giác phòng ngừa; nắm bắt tâm tư nguyện vọng, tình hình của nhân dân để có biện pháp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết kịp thời những vấn đề bức thiết, chính đáng của nhân dân. Với việc tổ chức diễn đàn Công an Cồn Cỏ "Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin" được tổ chức và duy trì hiệu quả đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân đối với công tác giữ gìn an ninh trật tự, qua đó nhân dân đã tích cực, chủ động phối hợp với lực lượng Công an tham gia đấu tranh trấn áp tội phạm.
9

Thực hiện Nghị định 77-NĐ/CP, các lực lượng đóng quân trên địa bàn: công an, quân sự, biên phòng, hải quân thường xuyên phối hợp tuần tra, canh gác trao đổi thông tin, nắm tình hình trên đảo và trên vùng biển đảo Cồn Cỏ, thống nhất nhận định, đánh giá tình hình, tham mưu đề xuất các biện pháp giải quyết phù hợp trong đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của các thế lực thù địch; đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. chấp hành tốt các quy định của pháp luật. Nhờ thực hiện hiệu quả các giải pháp trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã góp phần làm cho tình hình an ninh chính trị luôn được giữ vững ổn định, trên địa bàn huyện đảo Cồn Cỏ không có phạm pháp hình sự, không có tệ nạn xã hội, không xảy ra khiếu nại, tố cáo.
Thời gian tới, để phong trào ngày càng phát huy hiệu quả, huyện đảo Cồn Cỏ tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW, ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới; tiếp tục phát huy vai trò của các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội trong tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy kinh tế - xã hội huyện nhà, phát triển, là điểm đến của du khách gần xa./.

Tác giả bài viết: Thùy Trang

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây