Lịch sử 85 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2016).

Thứ hai - 07/03/2016 15:26 1.561 0
   TỈNH ĐOÀN QUẢNG TRỊ                          ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
 BCH HUYỆN ĐẢO CỒN CỎ
                      ***                                       Cồn cỏ, ngày 02 tháng 03 năm 2016
                             
                            
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN
Lịch sử 85 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2016).
 
Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (3/2/1930), Đảng đã thấy rõ tầm quan trọng của việc xây dựng tổ chức Đoàn. Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ hai họp từ ngày 20 đến ngày 26/3/1931, Trung ương Đảng đã dành một ngày trong thời gian Hội nghị để bàn và quyết định những vấn đề quan trọng về công tác vận động thanh niên của Đảng. Xuất phát từ ý nghĩa đặc biệt ấy, được sự đồng ý của Bộ Chính trị và Bác Hồ, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III (họp từ ngày 22 đến 25/3/1961 tại Hà Nội) đã quyết định lấy ngày 26/3/1931 là ngày thành lập Đoàn.
Ngay sau khi thành lập, Đoàn thanh niên cộng sản Đông dương đã phát triển được nhiều đoàn viên trong cao trào cách mạng 1930 - 1931 mà đỉnh cao là Xô - Viết Nghệ Tĩnh. Tháng 7/1936, Hội nghị Trung ương Đảng đã định ra đường lối chuyển hướng nhiệm vụ từ đấu tranh bí mật, bất hợp pháp sang đấu tranh công khai hợp pháp và nửa hợp pháp. Đoàn thanh niên Dân chủ Đông dương tiếp nối truyền thống của Đoàn TNCS Đông Dương, tích cực vận động thanh niên đấu tranh chống thực dân, đế quốc, phản động tay sai, đòi tự do, dân chủ, cơm áo, hòa bình. Tháng 9/1939, chiến tranh thế giới lần thứ II bùng nổ, trong tình hình mới, tổ chức Đoàn phải chuyển vào hoạt động bí mật và xây dựng tổ chức chặt chẽ với tên mới là Đoàn thanh niên phản đế Đông dương. Mùa xuân năm 1941, Bác Hồ trở về nước cùng Trung ương Đảng trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Tháng 5 năm 1941, Người đã chủ trì Hội nghị Trung ương VIII tại Pắc Bó (Cao Bằng). Dưới ánh sáng Nghị quyết Hội nghị Trung ương VIII, Đoàn thanh niên Cứu quốc Việt Nam ra đời tiếp nối sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân.
Sau gần 20 năm hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I được tổ chức tại Đại Từ - Thái Nguyên từ ngày 7 đến ngày 14/2/1950 với chủ đề "Chiến đấu và xây dựng tương lai". Ngày 19/10/1955, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ra Nghị quyết đổi tên Đoàn thanh niên Cứu quốc Việt Nam thành Đoàn thanh niên Lao động Việt Nam. Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II từ ngày 25/10 đến ngày 4/11/1956 Bác Hồ đã ân cần căn dặn: "Đảng và Chính phủ ta có thể tự hào đã tạo nên một thế hệ thanh niên dũng cảm như các cháu, và mong các cháu tiếp tục phấn đấu hăng hái cho công cuộc bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nước nhà”.
 Từ ngày 23 đến ngày 25/3/1961, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III được triệu tập tại Hà Nội, Đại hội đã phát động phong trào "Xung phong tình nguyện vượt mức kế hoạch 5 năm lần thứ nhất". Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Đảng, thể theo nguyện vọng của cán bộ, ĐVTN cả nước, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra quyết định: Đoàn thanh niên Lao động Việt Nam được mang tên Đoàn thanh niên Lao động Hồ Chí Minh.  Sau ngày thống nhất nước nhà, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (1976) đã ra quyết định Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh mang tên Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.
Từ ngày 20 đến ngày 22/11/1980, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IV đã được tiến hành tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội đã quyết định đẩy mạnh hơn nữa phong trào “Ba xung kích” thành cao trào thi đua hành động cách mạng của tuổi trẻ thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc XHCN.
Từ ngày 27 đến ngày 30/11/1987, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ V đã phát động phong trào "Tuổi trẻ xung kích, sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc". Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VI diễn ra từ ngày 15 đến 18/10/1992; Hội nghị lần thứ 2, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa VI (tháng 2 năm 1993) đã quyết định triển khai 2 phong trào lớn là: "Thanh niên lập nghiệp" và "Tuổi trẻ giữ nước". Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VII từ ngày 26 đến ngày 29/11/1997 đã quyết định tiếp tục phát triển và nâng hai phong trào trên lên một tầm cao mới. Năm 2000, Bộ Chính trị và Chính phủ quyết định là "Năm thanh niên Việt Nam". Từ thời điểm này phong trào “Thanh niên tình nguyện" có bước phát triển mới, đi vào thực tiễn, được đông đảo các cấp bộ Đoàn và ĐVTN tham gia, tạo nên ấn tượng tốt đẹp về lớp thanh niên Việt Nam của thời kỳ mới.
         Với tinh thần "Đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện", Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII từ ngày 8 đến ngày 11/12/2002 đã mở ra một trang mới trong lịch sử phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đại hội đã phát động phong trào lớn " Thi đua, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc". Năm 2007, hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Đảng ta phát động, Đoàn thanh niên các cấp chủ động, sáng tạo triển khai thực cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, sau một năm triển khai, cuộc vận động bước đầu đã đạt được kết quả tốt đẹp. Theo đề nghị của Ban Bí thư TW Đoàn từ năm 2003, Đảng và Nhà nước đã đồng ý lấy tháng 3 hàng năm là “ Tháng thanh niên” với phương châm: “ Tuổi trẻ hành động vì cộng đồng – xã hội chăm lo bồi dưỡng thanh niên’.
          Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX diễn ra tại  Hà Nội từ ngày 17 đến 21/ 12/ 2007, đã khẳng định: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục đổi mới toàn diện, phấn đấu thực sự trở thành người bạn thân thiết của thanh niên, định hướng cho thanh niên đến với lý tưởng cách mạng và những giá trị cao đẹp, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X diễn ra tại thủ đô Hà nội từ ngày 11 đến ngày 14/12/2012 là Đại hội của hành động, của khát vọng tuổi trẻ xây dựng đất nước với khẩu hiệu: “Tuổi trẻ Việt nam xây hoài bão lớn, rèn đức, luyện tài, đoàn kết, sáng tạo, xung kích xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới”
           Cồn Cỏ nằm ở phía đông bắc tỉnh Quảng Trị. Trong cuộc kháng chiến vĩ đại chống giặc Mỹ xâm lược, cùng với Vĩnh linh lũy thép anh hùng, Cồn Cỏ là ranh giới của cuộc chiến tranh "Đại nghĩa""Hung tàn". Nơi đã từng chứng kiến nổi đau chia cắt của 2 miền đất nước và Cồn Cỏ được biết đến như một vọng gác tiền tiêu của tổ quốc, là chiến hạm trên biển không bao giờ chìm, là con mắt thần bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Ngày nay, với vai trò và vị trí địa lý cực kỳ quan trọng trong chiến lược biển đảo của nước ta, vào ngày 1 tháng 10 năm 2004, Chính phủ đã ký Nghị định về việc thành lập huyện đảo Cồn Cỏ. Để phát huy thế mạnh của Đảo Thanh niên và kiện toàn hệ thống chính trị của huyện, ngày 28 tháng 9 năm 2006 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện đảo Cồn Cỏ được thành lập, kể từ đây lực lượng trẻ của đảo nhỏ được tập hợp và hoạt động trong một tổ chức thống nhất.
Sau 10 năm đi vào hoạt động với 2 lần tổ chức thành công Đại hội đoàn cấp huyện, hiện nay toàn huyện có 5 TCCS đoàn trực thuộc, 2 TCCS đoàn phối thuộc với số lượng ĐVTN là 129 đ/c. Mặc dù số lượng không đông, nhưng với ý thức trách nhiệm và bầu nhiệt huyết, tuổi trẻ huyện đảo đã kế thừa và phát huy truyền thống anh dũng của cha anh đi trước, không ngừng đẩy mạnh các phong trào thi đua sôi nổi, từng bước xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh phù hợp với đặc thù và quá trình phát triển KT - XH của huyện nhà. Đồng thời không ngừng bồi dưỡng lý tưởng đạo đức cách mạng, nâng cao nhận thức cho ĐVTN về chính trị, xã hội và phong trào thanh niên hiện nay.
Khoác lên mình màu sắc và niềm tin mới, tuổi trẻ huyện nhà tự hào luôn nhận được sự quan tâm, lãnh chỉ đạo sát đúng của BTV Tỉnh đoàn, BTV huyện ủy, sự điều hành, phối hợp tạo điều kiện của HĐND, UBND, UBMT, các phòng, ban, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trên đảo, phong trào đoàn thực sự trở thành mái trường XHCN của các lực lượng ĐVTN huyện nhà.
Để công tác đoàn và phong trào TN năm 2016 và các năm tiếp theo phát triển lên tầm cao mới, BTV Huyện đoàn kêu gọi toàn thể cán bộ, ĐVTN trong toàn huyện hãy phát huy truyền thống hào hùng đảo nhỏ thân yêu, nổ lực phấn đấu thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ sau:
Một là: Đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, giáo dục, học tập các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, NQ của Đảng của Đoàn các cấp, tình hình biển đảo trong thời kỳ hiện nay, đẩy mạnh thực hiện phong trào hành động cách mạng: “Tuổi trẻ Cồn Cỏ thi đua làm theo lời bác”, thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng 85 năm ngày thành lập đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2016). Chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Hai là: Tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng tổ chức Đoàn, tham mưu, hiến kế xây dựng Đảng - Chính quyền các cấp vững mạnh. Tăng cường bồi dưỡng, giới thiệu Đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.
Ba là: Nâng cao hiệu quả hoạt động của các TCCS đoàn từ huyện đến cơ sở, đổi mới hình thức sinh hoạt, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, của từng đơn vị để lựa chọn những công trình, phần việc phù hợp, tổ chức các hoạt động VHVN-TDTT sôi nổi. Làm tốt công tác thông tin báo cáo, công tác kiểm tra, giám sát, thi đua khen thưởng kịp thời tạo động lực cho phong trào phát triển toàn diện.
          Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn, là dịp tuổi trẻ Huyện đảo ôn lại truyền thống hào hùng của quê hương đất nước, của tổ chức đoàn. Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, trước yêu cầu của công cuộc đổi mới, phát triển, hội nhập và bảo vệ đất nước đang đặt ra những cơ hội, thách thức không nhỏ, đặc biệt là tình hình biển đông và vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo của nước ta đang diễn biến hết sức phức tạp. Huyện đảo Cồn Cỏ tiếp tục được nhà nước chọn là một trong năm đảo xây dựng đảo Thanh niên giai đoạn 2013 - 2020. Kế tục xứng đáng sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của Đoàn 85 năm qua, tuổi trẻ Cồn Cỏ nguyện ra sức thi đua học tập, làm bất cứ việc gì khi tổ quốc cần và quê hương yêu cầu, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ hai, nhiệm kỳ 2010 - 2015, Nghị quyết Đại hội Huyện đoàn lần thứ hai, nhiệm kỳ 2012 - 2017 đã đề ra, thực hiện thành công sự nghiệp xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Vì tương lai tươi sáng của tuổi trẻ.
 

Tác giả bài viết: BTV HUYỆN ĐOÀN

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê lượt truy cập
  • Đang truy cập17
  • Máy chủ tìm kiếm9
  • Khách viếng thăm8
  • Hôm nay1,107
  • Tháng hiện tại28,527
  • Tổng lượt truy cập5,480,597
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây