Huyện đảo Cồn Cỏ tổ chức thành công diễn đàn sinh hoạt chi bộ thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Huyện đảo Cồn Cỏ tổ chức thành công diễn đàn sinh hoạt chi bộ thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Để góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016, của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ”. Thực hiện Kế hoạch số 47-KH/TU, ngày 22/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hướng dẫn số 36-HD/BTG ngày 17/7/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị về việc tổ chức diễn đàn “Vai trò của chi bộ Đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”trong nội bộ. Thời gian qua, các tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn huyện đảo Cồn Cỏ đã nghiêm túc triển khai thực hiện diễn đàn với sự tham gia và hưởng ứng tích cực của được đông đảo cán bộ đảng viên và nhân dân.

Xem tiếp...

Liên kết website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây